Obuke RS - Beograd

 

Aktuelne teme
Redovni termini
"In House"

Preuzmite kompletan katalog poslovnih edukacija koje organizujemo

katalog

 

Pripremamo mnogo novih obuka i osvežavamo postojeće. Zato katalog trenutno nije dostupan, ali obuke možete pogledati na sajtu iConsult-a u odeljku Seminari.

Pogledajte obukeUpravljanje Internet sajtom za menadžere
Mentorska obuka, 3 dana

Prošlo je vreme pasivnih web prezentacija! Danas internet sajt predstavlja mesto koje objedinjuje komunikacije sa klijentima i ubrzava odgovor na njihove potrebe. Zato ovu obuku preporučujemo svima kojima je ili će biti u opisu radnog mesta da upravljaju ili osmišljaju sadržaj web sajta.


Kliknite na "Load/Show images" da bi ste videli slike! Poslovni sekretar
Mentorski seminar, 1 dan

Svakodnevne poslovne obaveze ne moraju predstavljati stres. Naučite kako da optimizujete svoje radno vreme, povećate produktivnost i unapredite poslovanje. Polaznici ovog seminara biće u mogućnosti da unaprede organizacione i komunikacione veštine, olakšaju administrativne poslove i podignu njihov kvalitet.


Kliknite na "Load/Show images" da bi ste videli slike! Menadžer prodaje
Mentorska obuka, 1 dan

Zaključenje prodaje je samo jedna od faza u prodajnom procesu. Prodajni menadžment mora da obezbedi postizanje zadatih ciljeva u svim fazama, kroz uspešnu komunikaciju i adekvatne odgovore na potrebe kupaca . Samo konstantnim usavršavanjem bićete u stanju da pružate konstantne i optimalne rezultate.


Kliknite na "Load/Show images" da bi ste videli slike! Uspešni modeli merenja učinka zaposlenih
Specijalistički mentorski seminar, 2 dana

Optimizacija učinka i nagrađivanja zaposlenih je ključna za napredak svakog sistema, bez obzira na veličinu, jer smanjuje troškove, a pri tome znatno povećava produktivnost i zalaganje zaposlenih. Naučite moguće kriterijume i predmete procene radnog učinka zaposlenih. Kroz principe i detaljnu analizu uspešnih modela, saznajte i mogućnosti upotrebe platne strukture kao moćnog sredstva za ostvarivanje strateških ciljeva.


Kliknite na "Load/Show images" da bi ste videli slike! Veštine poslovne prezentacije
Mentorska obuka, 1 dan

Zabluda je da su veštine poslovne prezentacije neophodne samo visokom i višem menadžmentu. Zato u okviru ovog predavanja obrađujem teme koje sagledavaju sve relevantne aspekte veštine poslovne prezentacije, i pružaju sveobuhvatan pristup ovoj problematici.


Veština vodjenja klijenta
Mentorska obuka, 1 dan

Istraživanje sprovedeno u EU prošle godine pokazalo je da je veština vođenja klijenata jedna od najtraženijih u sferi poslovanja. Ne dozvolite da vas moderno vreme pregazi. Saznajte na koji način vas adekvatna komunikacija sa klijentima može dovesti do boljih rezultata i napretka u kompletnom poslovanju.


Kliknite na "Load/Show images" da bi ste videli slike! Uspešno vođenje sastanka
Mentorska obuka, 1 dan

Moderno poslovanje podrazumeva dobar protok informacija i jasno određene zadatke za sve zaposlene. Vođenje sastanka je u tome uvek imalo važnu ulogu bez obzira na oblast ili vrstu poslovanja. Produktivni sastanci omogućavaju uključenost i samim tim mogu obezbediti pravovremenu reakciju na sve izazove sa kojima se današnje organizacije susreću. Ne dozvolite da vam sastanci budu gubljenje vremena. 


Kliknite na "Load/Show images" da bi ste videli slike! Upravljanje stresom
Mentorski seminar, 1 dan

Stres je postao sastavni element svakog posla, a na pojedincu je da pronađe najbolji način da se sa njim nosi. Seminar nije namenjen samo osobama na visokim pozicijama, već svima koji žele da optimizuju svoje radno vreme, bolje strukturišu svoje obaveze i umanje stres kako na radnom mestu tako i u privatnoj sferi.


Kliknite na "Load/Show images" da bi ste videli slike! Priprema i veština pregovaranja
Mentorski seminar, 2 dana

Da bismo opstali u tržišnim uslovima poslovanja nije dovoljno samo da imamo dobru ideju, proizvod ili uslugu već i da znamo kako najbolje da je plasiramo. Pregovaranje i prodaja postali su sastavni deo našeg života, pa se ovladavanje ovim veštinama postavlja kao imerativ. Na ovom seminaru ćete saznati kako da pomoću pregovaranja ostvarite postavljene ciljeve i postignete bolje rezultate.


Kliknite na "Load/Show images" da bi ste videli slike! Osnove selekcije kadrova
Mentorska obuka, 1 dan

Pored načina poslovanja, zaposleni u određenoj organizaciju predstavljaju njeni ključni faktori uspešnosti, profitabilnosti i napretka. Adekvatna selekcija kadrova obezbeđuje početni input neophodan za dalji razvoj i prosperitet. Pohađanjem mentorske obuke „Osnove selekcije kadrova“ bićete u mogućnosti da uspešno procenite i analizirate radna mesta i time adekvatnije odgovorite na potrebe Vaše organizacije. Iskoristite svoju priliku.


Kliknite na "Load/Show images" da bi ste videli slike! Osnove upravljanja timom
Mentorska obuka, 1 dan

Timski rad je postao ključni element svakog procesa u modernom poslovanju, što uspešnom vođenju tima dodatno dodaje na važnosti. Kroz upoznavanje sa osnovama organizacije tima, polaznici ovog seminara biće u mogućnosti da uvide najvažnije elemente procesa upravljanja timom, prepoznaju potencijale i na najbolji način ih iskoriste.


Kliknite na "Load/Show images" da bi ste videli slike! Internet marketing i prodaja
Mentorski seminar, 1 dan

Upotreba Interneta u poslovanju namaće kao neophodna. U koliko želite da unapredite prodaju, optimizujete troškove celokupnog marketinga i poboljšate komunikaciju sa klijentima, upoznajte se sa praktičnim modelima koje možete koristiti u našim uslovima.


Kliknite na "Load/Show images" da bi ste videli slike! Upravljanje platnom strukturom i uspešni modeli
Specijalistički mentorski seminar, 1 dan

Važnost adekvatne platne politike danas je veća nego ikad. Zato ovaj seminar ima za cilj da polaznicima predstavi mogućnosti upotrebe platne strukture kao moćnog sredstva za unapređenje strateških ciljeva, definiše principe i da detaljnu analizu uspešnih modela koji se primenjuju kod nas i u svetu.


Prijava na sistem za redovno obveštavanje

Kontaktirajte nas direktno i rezervišite mesto >>>
Kontakt telefoni: 011/2180696 i 065/2180696, E-mail: office@obuke.rs

 

© 2004 - 2024, Sva prava zadržana od strane obuke.rs i iConsult d.o.o. Beograd