Mentorski seminar "Priprema i veština pregovaranja"

u organizaciji IS Zaposlenje.org

Zašto bi trebalo da prisustvujete seminaru?

U tržišnim uslovima poslovanja svi se nalazimo pod pritiskom da prodamo našu ideju, proizvod, uslugu i sebe a da pri tom pružimo što bolje rezultate. Naš seminar će Vam pomoći da se upoznate sa prodajnim tehnikama i načinima pregovaranja i objasniće kako da ih najbolje iskoristite kako bi postigli postavljene ciljeve.

Kome je seminar namenjen?

Bez obzira da li ste kupac, prodavac, tehnička podrška ili pripadate menadžment strukturi u kompaniji, Vi ste uključeni u proces prodaje i pregovaranja. Ukoliko ste zainteresovani i želite da naučite nešto više iz oblasti prodaje i pregovaranja a pri tom i ambiciozni da se rezultati odmah pokažu u praksi, Vi ste odličan kandidat za polaznika na našem seminaru!

 
Teme seminara:

Prvi dan (11-16h)

Kako se pripremiti za pregovore
Prezentacione veštine
Kreativna radionica, grupni rad i predstavljanje radova

Drugi dan (11-17h)

Veština pregovaranja
Paretovo pravilo i KISS princip u prodaji
Tehnika prodaje Reversing
Zatvaranje prodaje
Kreativna radionica, grupni rad i predstavljanje radova
Postprodajna usluga i njen značaj

Predavači:
o Milorad M Milivojević; Konsultant za oblast marketinga i softvera, sertifikovani predavač CIM College-a
o Ivan Marković Konsultant za IT, sertifikovani predavač  

Trajanje obuke:
2 dana

Mesto održavanja: 

Trening centar Zaposlenje Org
Dubrovačka 16

Svakom polazniku obezbeđena je literatura, ručak i osveženje.
Svi polaznici dobijaju sertifikat o odslušanom seminaru.

Kotizacija za seminar iznosi 23.780,00 dinara  

Broj polaznika je ograničen na 7, te Vas molimo da blagovremenom prijavom i uplatom kotizacije rezervišete svoje mesto.   

Pravila za prijavu: 
Prijave se vrše putem telefona 011/2180 696 i 065/2180 696 (radnim danom od 11-17h)
ili
Direktno formularom za prijavu

linkMenadžer prodaje

Ime i prezime:  
Kontakt telefon:  
Moja e-mail adresa je:  
Matični broj:
Uplatu vršim kao:


 
Obuka / Seminar:

Mesto će bi zagarantovano tek po uplati kotizacije.
http://www.zaposlenje.org/seminari.php