MENTORSKI SEMINAR
 „MERENJE ZADOVOLJSTVA KUPCA“

 


Informacija o stvarnom zadovoljstvu kupaca proizvodom ili uslugom koju nudite ne govori samo da li će vam se kupac vratiti, već i na koji način možete da ga poboljšate ili unapredite. Zato je merenje zadovoljstva kupca važan poslovni proces, kome treba pristupiti na sistematičan način, a nije neuobičajeno da se najveća pažnja u procesima marketinga i prodaje upravo poklanja ovoj temi. U prilog tome govori i da je kvalitetno merenje zadovoljstva kupca obavezno za sve koji imaju ili uvode ISO i neki drugi standard kvaliteta.

Seminar je namenjen direktorima i zaposlenima u prodaji i marketingu koji žele da povećaju prodaju i kvalitet usluge, osobama koje su zadužene za internu procenu kvaliteta ili svoju organizaciju pripremaju za ISO sertifikaciju, menadžerima prodajnih timova, kao i svima kojima je zadovoljstvo kupca važno za uspešno obavljanje posla.

Pohađanje seminara će polaznicima omogućiti da razumeju značaj i sagledaju procese za koje je podatak o zadovoljstvu kupca značajan, kao i efikasan način da izmere ovaj važan parametar,  što će rezultovati znatnim povećanjem kvaliteta finalne usluge. 

Pristupite merenju zadovoljstva kupca na sistematičan način!

 

Merenje zadovoljstva kupca

Merenje zadovoljstva kupca


Filosofija zadovoljstva kupca
Svrha merenja zadovoljstva kupca
Direktne koristi od uvođenja sistema
Dizajniranje upitnika
Upravljanje merenjem i rezultatima
Predstavljanje rezultata
Softverska podrškaFormular za prijavu


Ime i prezime:  
Kontakt telefon:  
Moja e-mail adresa je:  
Matični broj:
Uplatu vršim kao:


 
Obuka / Seminar:

Metodologija predavanja: 
Interaktivni mentorski seminar.
Broj polaznika je ograničen na 7.
 
Spoj predavanja, diskusije i praktičnog rada.
Preporučljiv je dolazak više polaznika iz iste firme ili organizacije.

Predavač:
Milorad M. Milivojević, sertifikovani predavač CIM College-a i prodajni konsultant. Sa više od 20 godina iskustva u izvršnom upravljanju, marketingu i prodaji, poslednih 10 godina obavlja i poslovni konsalting pri unapređenju prodaje.

Organizator: 
Internet servis Zaposlenje Org

 

Vreme i mesto održavanja:

03. - 04. mart 2011. od 11 do 17 časova

Trening centar Zaposlenje Org
Dubrovačka 16, Beograd

 

Kotizacija:

Za sve prijave do 22. februara kotizacija iznosi 29.990,00 , a nakon tog datuma 33.580,00 dinara. Svakom polazniku obezbeđena je literatura, ručak i osveženje u prijatnom ambijentu. U slučaju prijave više polaznika odobravamo popust.


Polaznici dobijaju sertifikat o odslušanom seminaru
Prijave se vrše putem i putem telefona 011/2180696 ili 065/2180696 (od 11-17h)
Mesto će biti zagarantovano tek po uplati kotizacije
tacka
http://www.zaposlenje.org/seminari.php