MENTORSKA OBUKA
 „MENADŽER PRODAJE“

 

 

Kako je danas prodajni proces sastavni deo gotovo svakog poslovanja, prodajna strategija mora biti usmeravana i sprovođena tako da daje optimalne rezultate.  Prodajni menadžment mora da obezbedi postizanje zadatih ciljeva kroz uspešnu komunikaciju i adekvatne odgovore na potrebe kupaca. Oslanjanje samo na intuiciju, bez usavršavanja i savladavanja novih veština ogledalo je amaterizma. Ne dozvolite da budete neprofesionalni u svom poslu.

 

Ova obuka je namenjena svima koji žele da usavrše svoje prodajne veštine, kojima uspešna prodaja otvara prostor za napredovanje u poslu ili prelazak na bolju poziciju, ali i onima koji žele da zadrže visok nivo u prodajnom procesu.

 

Nakon pohađanja ove obuke bićete u stanju da bolje sagledate proces pripreme prodaje, unapredićete svoje prodajne veštine novim tehnikama i poboljšati komunikaciju sa sadašnjim i budućim klijentima.

Unapredite svoje prodajne veštine!

 

 

Menadžer prodaje


Proces pripreme prodajnog razgovora

Vođenje profila i briga o klijentima

Poslovna korespondencija

Napredne tehnike prodaje

 

Formular za prijavu


Moje ime i prezime:  
Moj kontakt telefon:  
Moja e-mail adresa je:  
Matični broj / PIB:
Uplatu vršim kao:


 
Obuka / Seminar:

Organizator: 
Internet servis Zaposlenje Org

 

Metodologija predavanja: 
Interaktivna mentorska obuka.
Spoj predavanja, diskusije i praktičnog rada. Broj polaznika je ograničen na 7.
 

 

Predavači:
Sertifikovani predavači tima „IS Zaposlenje Org“ za oblasti poslovne komunikacije i prodaje

Vreme i mesto održavanja:

Petak, 01. april 2011.  od 11 do 17 časova

Trening centar Zaposlenje Org
Dubrovačka 16, Beograd

 

Kotizacija:

Kotizacija za obuku iznosi 12.780,00 dinara. Svakom polazniku obezbeđena je literatura, ručak i osveženje u prijatnom ambijentu. U slučaju prijave više polaznika iz iste firme ili organizacije odobravamo popust.

 

Polaznici dobijaju sertifikat o odslušanom seminaru
Prijave se vrše i putem telefona 011/2180696 ili 065/2180696 (od 11-17h)
Mesto će biti zagarantovano tek po uplati kotizacije

http://www.zaposlenje.org/seminari.php