MENTORSKA OBUKA
 „VEŠTINE POSLOVNE PREZENTACIJE“

 

 

Zabluda je da su veštine poslovne prezentacije neophodne samo visokom i višem menadžmentu. Iako različite pozicije zahtevaju drugačije pristupe i načine, bez adekvatnog pristupa poslovnom prezentovanju teško je ostvariti poslovne uspehe.

 

U okviru ove obuke na praktičan način se obrađuju teme koje sagledavaju sve relevantne aspekte veštine poslovne prezentacije i pružaju sistematizovan pregled svih važnih elemenata i metoda prezentacije. Predavanje je namenjeno svima koji imaju nešto da prezentuju, bez obzira da li je u pitanju projekat, proizvod, rezultat, nova ideja ili lična promocija.

 

Nakon ovog predavanja bićete u stanju da prepoznate najbolje i najefikasnije načine prezentovanja i prilagodite ih sebi i svojim aspiracijama.

Usavršite svoje prezentacione veštine!

 

 

Veštine poslovne prezentacije

Najvažniji elementi prezentacije
Kako pripremiti kvalitetnu prezentaciju
Prezentacija pisanim dokumentom
Usmena prezentacija
Tehnike usmene prezentacije
Prezentacija 1 na 1
Telefonska prezentacija
Audio/Vizuelne prezentacije
Internet prezentacije


Formular za prijavu


Ime i prezime:  
Kontakt telefon:  
Moja e-mail adresa je:  
Matični broj:
Uplatu vršim kao:


 
Obuka / Seminar:

 

Mesto i vreme održavanja:
Trening centar IS Zaposlenje Org, Dubrovačka 16, Beograd
Četvrtak, 14. jul 2011. od 11 do 17 časova

Metodologija predavanja:
Interaktivni mentorski seminar. Spoj predavanja, analiza modela, diskusije i praktičnog rada. Broj polaznika je ograničen na 7. Polaznici dobijaju Zaposlenje Org sertifikat.

Kotizacija:
Kotizacija za predavanje iznosi 9.780,00 dinara. Posebno u ovom terminu za dve uplaćene kotizacije možete poslati tri polaznika. Svakom polazniku je obezbeđena literatura za lakše praćenje predavanja, ručak i osveženje u prijatnom ambijentu

Predavač:
Sertifikovani predavač IS Zaposlenje Org za oblast poslovne komunikacije i korespondencijePrijave se vrše i putem telefona 011/2180696 ili 065/2180696 (od 11-17h)
Mesto će biti zagarantovano tek po uplati kotizacije
http://www.zaposlenje.org/seminari.php