MENTORSKI SEMINAR
 „USPEŠNI MODELI MERENJA UČINKA ZAPOSLENIH“

 

 

Ovaj mentorski seminar ima za cilj da polaznicima ukaže na moguće kriterijume i predmete procene radnog učinka zaposlenih i da predstavi mogućnosti upotrebe platne strukture kao moćnog sredstva za ostvarivanje strateških ciljeva, definiše principe i da detaljnu analizu uspešnih modela, sa posebnim osvrtom na one koji su primenljivi u našim uslovima.

 

Seminar je namenjen svima koji u poslovnoj organizaciji imaju podređene ili zadatak da upravljaju projektima. Stečene veštine će značajno olakšati i unaprediti vođenje vlasnicima, direktorima, izvršnom menadžmentu i tim lidererima, a zaposlenima na pozicijama u ljudskim resursima preneti iskustva iz prakse vezana za kreiranja i vođenja platne strukture i merenja učinka zaposlenih.

Nakon pohađanja ovog seminara bićete u mogućnosti da primenite odgovarajuće kriterijume procene radnog učinka svih zaposlenih i unapredite i osavremenite model platne strukture, a sve u cilju povećanja produktivnosti.

 

Pozivamo Vas da se upoznate sa modelima koji se uspešno primenjuju!

 

 

Platna struktura i modeli


Ciljevi donošenja odluke o platnoj strukturi
Metode prepoznavanja doprinosa zaposlenih
Jednačina percepcije pravičnosti

Analiza: Platni razredi i izvedeni modeli

Analiza: Varijabilni modeli

Analiza: Učestvovanje u sudbini firme  


Procena rezultata i uspešnosti


Mogući kriterijumi i predmeti ocenjivanja
Definisanje ključnih indikatora uspešnosti (KPI)
Proces procene rezultata
Analiza: Metode ocenjivanja i rangiranja

Izrada sistema
Inkorporacija u model plata

 

Formular za prijavu 


Ime i prezime:  
Kontakt telefon:  
Moja e-mail adresa je:  
Matični broj:
Uplatu vršim kao:


 
Obuka / Seminar:

Organizator: 
Internet servis Zaposlenje Org

 

Metodologija predavanja:

Interaktivni mentorski seminar.

Spoj predavanja, analiza modela i slučaja, diskusije i praktičnog rada. Broj polaznika je ograničen na 7.  Utisci polaznika

"Kurs je od velike koristi za one koji žele da uvedu sistem merenja učinka ili da ga unaprede."
J.R., Vodeći stručni saradnik, EPS

"Odlična opšta organizacija i stručnost predavača. Razmotreni i problemi sa kojima su se susretale firme kod nas i data raznovrsna i upotrebljiva rešenja. Ukratko, izuzetno kvalitetan i primenjiv seminar."
A.S., Zamenik direktora - kadrovski poslovi, MSsys

"Jasno, sažeto, sa konkretnim primerima"
S. V., Apoteka Subotica

 

Predavač:
Ivan Marković, Zaposlenje Org, konsultant za IT i šef tima za izradu sistema za merenje učinka zaposlenih, sertifikovani predavač.

Vreme i mesto održavanja:

13. oktobar 2011. od 11 do 17 časova i
14. oktobar 2011. od 11 do 16
časova

Trening centar Zaposlenje Org

Dubrovačka 16, Beograd

 

Kotizacija:
Kotizacija za seminar iznosi 33.580,00 dinara. U slučaju prijave više polaznika iz iste firme ili organizacije kotizacija iznosi 29.990,00 dinara po polazniku. Svakom polazniku obezbeđena je literatura, ručak i osveženje u prijatnom ambijentu.


Polaznici dobijaju sertifikat o odslušanom seminaru

 

Prijave se vrše putem telefona 011/2180696 ili 065/2180696 (radnim danom od 10-17h)

Mesto će biti zagarantovano tek po uplati kotizacije
http://www.zaposlenje.org/seminari.php