MENTORSKA OBUKA
 „VEŠTINA PREZENTACIJE NA POSLOVNIM SASTANCIMA“

 

 

Osnovni cilj obuke je povećanje efikasnosti poslovnih prezentacija i smanjenje vremena potrebnog za pripremu, što postižemo kroz sistematizaciju znanja i sticanje potrebnih veština.

 

Obuka je namenjena zaposlenima na svim nivoima koji stalno ili povremeno prezentuju, bez obzira da li je u pitanju interni sastanak, projekat, proizvod, rezultat, nova ideja ili lična promocija. Akcenat je na internim i eksternim prezentacijama koje nisu prodajne, ali i oni koji rade u prodaji mogu čuti važne informacije i principe.

 

U okviru obuke, na praktičan način, obrađujemo teme koje sagledavaju sve relevantne aspekte veštine poslovne prezentacije i pružaju sistematizovan pregled svih važnih elemenata i metoda prezentacije.

 

Nakon ovog predavanja bićete u stanju da prepoznate najbolje i najefikasnije načine prezentovanja i prilagodite ih sebi i svojim potrebama.

Usavršite svoje prezentacione veštine!

 

 

Veštine poslovne prezentacije

Nezaobilazni elementi prezentacije
Kako pripremiti kvalitetnu prezentaciju
Radionica: Prezentacija pisanim dokumentom
Tehnike usmene prezentacije
Prezentacija 1 na 1
Telefonska prezentacija
Audio/Vizuelne prezentacije
Upotreba interneta kao pomoćnog sredstva


Formular za prijavu


Ime i prezime:  
Kontakt telefon:  
Moja e-mail adresa je:  
Matični broj:
Uplatu vršim kao:


 
Obuka / Seminar:

 

Mesto i vreme održavanja:
Trening centar IS Zaposlenje Org, Dubrovačka 16, Beograd
Petak, 09. decembar 2011. od 11 do 17 časova

Metodologija predavanja:
Interaktivni mentorski seminar. Spoj predavanja, analiza modela, diskusije i praktičnog rada. Broj polaznika je ograničen na 7. Polaznici dobijaju Zaposlenje Org sertifikat.

Kotizacija:
Kotizacija za predavanje iznosi 9.780,00 dinara. Svakom polazniku je obezbeđena literatura za lakše praćenje predavanja, ručak i osveženje u prijatnom ambijentu

Predavač:
Sertifikovani predavač IS Zaposlenje Org za oblast poslovne komunikacije i korespondencijePrijave se vrše i putem telefona 011/2180696 ili 065/2180696 (od 11-17h)
Mesto će biti zagarantovano tek po uplati kotizacije
http://www.zaposlenje.org/seminari.php