MENTORSKI SEMINAR
 „TIMSKE ULOGE I MOTIVACIJA“

 

 

Cilj seminara: Ovaj mentorski seminar ima za cilj da osposobi polaznike da primenjuju savremene koncepte i tehnike motivisanja, kao i da pruži strategije koje će dovesti do veće motivisanosti i zadovoljstva zaposlenih, a time istovremeno i ostvariti uspešno poslovanje.

Kome je namenjen: Vlasničkoj strukturi, srednjem i višem menadžmentu, pretendentima na menadžerske pozicije, svima koji rukovode ili su deo tima.

Razlozi za prisustvovanje seminaru: Dosadašnji koncepti i sistemi motivisanja, motivacione tehnike i strategije postaju nedovoljno fleksibilni, pa je potrebno razvijati i uvoditi nove, koji će svojom svestranošću dovesti do visoke motivisanosti i zadovoljstva zaposlenih, a time istovremeno i ostvariti uspešno poslovanje. Kako bi uspešno poslovalo, svako preduzeće mora da pronađe optimalnu kombinaciju materijalnih i nematerijalnih podsticaja za svoje zaposlene, koja će zavisiti od brojnih faktora: sektora u kome posluje, konkurencije na tržištu radne snage, prirode posla, strukture zaposlenih. Da bi se obezbedio odgovarajući kvalitet zaposlenih u preduzeću, neophodno je ponuditi odgovarajući nivo zarada, ali je to samo potreban uslov, ne i dovoljan.

Pristupite merenju zadovoljstva kupca na sistematičan način!

 

Motivacija zaposlenih i timske uloge

Motivacija i timske uloge


Ciljevi i struktura tima
Timske uloge i hijerarhijski odnosi
Pravilnik tima i očekivani efekti aktivnosti Sistem podsticaja i opomena

Stavovi menadžmenta i menadžera
Motivacija: Ciljevi motivacije i strategije
Materijalna i nematerijalna motivacija
Analiza uspešnih modela motivacije
Novi poslovni modeliFormular za prijavu


Ime i prezime:  
Kontakt telefon:  
Moja e-mail adresa je:  
Matični broj:
Uplatu vršim kao:


 
Obuka / Seminar:

Metodologija predavanja: 
Interaktivni mentorski seminar.
Broj polaznika je ograničen na 8.
 
Spoj predavanja, diskusije i praktičnog rada.


Vodeći predavač:
Milorad M. Milivojević, sertifikovani predavač i prodajni konsultant. Sa više od 20 godina iskustva u izvršnom upravljanju, formiranju prodajnih timova, marketingu i prodaji, poslednih 10 godina obavlja i poslovni konsalting pri unapređenju poslovnih procesa.

Organizator: 
Internet servis Zaposlenje Org

 

Vreme i mesto održavanja:

24. - 25. april 2012. od 11 do 17 časova

Hotel Slavija LUX, Beograd

 

Kotizacija:

Kotizacija iznosi 33.580,00 dinara, a u slučaju prijave više polaznika iz iste firme ili organizacije 29.990,00 dinara. Svakom polazniku obezbeđena je literatura, ručak i osveženje u prijatnom ambijentu.


Polaznici dobijaju sertifikat o odslušanom seminaru
Prijave se vrše i putem telefona 011/2180696 ili 065/2180696 (od 11-17h)
Mesto će biti zagarantovano tek po uplati kotizacije
tacka
http://www.zaposlenje.org/seminari.php