MENTORSKA OBUKA
„KOMBINOVANI MODELI ZARADA I
MERENJE UČINKA ZAPOSLENIH U PRODAJI“

 

 

Cilj seminara:  Predstavljanje primenjivih modela zarada, kao i kriterijuma procene radnog učinka zaposlenih u prodaji. Prikaz velikog broja praktičnih kriterijuma i efekata do kojih dovode.

 

Kome je namenjen: Direktorima prodaje, šefovima prodajnih timova, vlasnicima i direktorima, menadžerima prodaje koji imaju podređene, zaposlenima na pozicijama u ljudskim resursima.

Šta polaznici dobijaju: Uštedu više meseci neophodnih za pripremu i samostalno razumevanje modela, značajno smanjenje broja grešaka nastalih prilikom izrade sistema i mogućnost da se posvete svom osnovnom poslu. Polaznici dobijaju i detaljno uradene modele platnih struktura i sistem za merenje učinka u excel formatu.

 

Kroz praktične modele, ali i prenošenje iskustava stečenih na izradi sistema kod nas i u inostranstvu, ukazaćemo Vam na prednosti različitih modela.

 

Obuka koja će Vam pomoći da poboljšate i svoje rezultate!

 

 

Modeli zarada zaposlenih u prodaji


Ciljevi donošenja odluke o platnoj strukturi
Metode prepoznavanja doprinosa zaposlenih
Jednačina percepcije pravičnosti
Analiza: Platni razredi i izvedeni modeli
Analiza: Varijabilni modeli
Analiza: Učestvovanje u sudbini firme

Mogući kriterijumi i predmeti ocenjivanja

Proces procene rezultata


Procena uspešnosti i izrada sistema


Definisanje ključnih indikatora uspešnosti (KPI)
Analiza: Metode ocenjivanja i rangiranja
Analiza: Proces izrade i uvođenja sistema

Detaljna analiza formulara za ocenjivanje
Povezivanje merenja učinka sa platnom strukturom (iskustva, greške i problemi)
Praktične vežbe: Definisanje ciljeva
Praktična vežba: Izrada upitnika

 
 

  Česta pitanja polaznika

 

Da li ću moći da dobijem odgovore na pitanja koje me interesuju?

Da. Rad je veoma interaktivan i predavač veliku pažnju posvećuje upravo diskusiji na primerima koje polaznici daju i pitanjima koja postave.

 

Da li je obuka prilagođena malim ili velikim firmama?

Obuka je prilagođena učinku i zaradama zaposlenih u prodaji, bez obzira da li se radi o manjoj ili većoj firmi. Predavač ima iskustvo u radom sa firmama različitih veličina, koje broje od svega nekoliko ljudi, preko malih i srednjih preduzeća, do sistema sa više desetina hiljada zaposlenih. Zato je obuku osmislio tako da znanje mogu primeniti svi, a primeri koje se navode su raznovrsni. Zbog rada u izuzetno maloj grupi (do 5 polaznika), predavač ima mogućnost da primere dodatno prilagodi samoj grupi.

 

U prodaji je jednostavno proceniti uspešnost, zar ne?

Pozicije u prodaji spadaju među kompleksnije za procenu uspešnosti, što se posebno vidi kod povezivanja učinka i zarada. Zato dobijate pregled više od dvadeset različitih pokazatelja uspešnosti u prodaji, kao i koje pozitivne i negativne efekte možete očekivati od primene svakog od njih.

 

Kakve su koristi od uvođenja sistema za merenje učinka zaposlenih u prodaji?

Koristi koje proističu iz uvođenja sistema nisu samo finansijske već i organizacione. Takođe, zaposlenima je jasnije šta su ciljevi prodaje i tome prilagođavaju svoj rad. Pored povećanja prodaje, obično je prisutno i smanjenje troškova i povećanje discipline zaposlenih, pa je korist višestruka.

 

Koja prethodna znanja moram da imam?

Dovoljno je opšte razumevanje poslovnih procesa, a rad u grupi od samo 5 polaznika daje mogućnost predavaču da pruži sva potrebna objašnjenja, ako za tim ima potrebe.

 

 

Formular za upite i prijave 


Ime i prezime:  
Kontakt telefon:  
Moja e-mail adresa je:
Broj polaznika:
Uplatu vršim kao:


 
PIB:
 
Obuka / Seminar:

Organizator:
Internet servis Zaposlenje Org

 

Metodologija predavanja:

Interaktivna mentorska obuka.
Broj polaznika je ograničen na 5 (7).
Spoj predavanja, analiza modela i slučaja, diskusije i praktičnog rada. Mogućnost da se pitanja postave u svakom trenutku.
Utisci polaznika

"Veoma zadovoljan nakon tri dana seminara. Dosta stvari mogu implementirati u naše poslovanje. Motivisan za dalji rad, čemu sam se i nadao pre dolaska na seminar."
D. G. - Procesni organizator, Pizza Caribic

"Veoma pozitivni. Prijatna atmosfera, korisna predavanja i primeri."
D.B., Koordinator odeljenja za razvoj i praćenje rada, Telekom Srbija

"Obuka mi je pomogla da u potpunosti rešim problem zbog koga sam došla i da objedinim parametre za suštinski različite poslove. Sjajni parametri i analiza efekata koju smo danas (trećeg dana) radili, mi omogućavaju da već od ponedeljka počnem da koristim neke od njih."
A.M., Direktor prodaje, Web marketing grupa - Unia

 

Predavač:
Ivan Marković, Zaposlenje Org, konsultant i šef tima za izradu sistema za merenje učinka zaposlenih, sertifikovani predavač sa više od 250 održanih obuka. Zbog specifične pozicije i rada sa velikim brojem privrednih društava, stekao je sveobuhvatan pregled problema sa kojim se organizacije suočavaju u procesima vezanim za strukturu zarada i merenje učinka zaposlenih.

Organizator:
Internet servis Zaposlenje Org

 

Vreme i mesto održavanja:

06. - 08. februar 2013. 0d 11 do 17 časova
Trening centar Zaposlenje Org

Dubrovačka 16, Beograd

 

Rane prijave:
Popust za prijave važi do 10. novembra. Za sva 3 dana kotizacija iznosi 51.990,00 dinara, a u slučaju prijave više polaznika iz iste firme ili organizacije 49.990,00 dinara po polazniku.


Kotizacija:
Puna kotizacija za seminar iznosi 57.380,00 dinara, a u slučaju prijave više polaznika iz iste firme ili organizacije 51.990,00 dinara po polazniku. Za grupe od tri i više polaznika moguća je organizacija interne obuke. Polaznicima je obezbedena literatura, ručak i osveženje u prijatnom ambijentu.Polaznici dobijaju sertifikat o pohađanoj obuci

 

Prijave se vrše i putem telefona 011/2180696 ili 065/2180696 (radnim danom od 11-17h)
Kontakt osoba: Ivan Marković, e-mail: seminari@zaposlenje.org

Mesto će biti zagarantovano tek po uplati kotizacije
http://www.zaposlenje.org/seminari.php