OBUKA  „OSNOVE UPRAVLJANJA PROJEKTIMA“

 

 

Cilj obuke: Razumevanje procedura za odobrenje potrebnih resursa i procesa realizacije projekata.

Kome je namenjen: Obuka je namenjena onima koji treba da budu članovi projektnih timova, koji treba da vode projekte i koji treba da dodeljuju projektne zadatke svojim saradnicima.

Šta polaznici dobijaju: Tokom obuke, polaznici će dobiti osnovna znanja o dva glavna problema u vezi projekata: kako pripremiti, obrazložiti, dobiti i zatvoriti projekat koji se dodeljuje u kompetetivnoj atmosferi (donatori, finansijeri) i kako efikasno realizovati projekat kada je već dobijen, u skladu sa željama naručioca.

Pristupite upravljanju projektima na sistematičan način!

 

Merenje zadovoljstva kupca

Upravljanje projektima


Sistem upravljanja projektima
Projektni ciklus
Matrica logike projekta
(The logical framework approach)
Metodologija procene predloga projekata
Sistem upravljanje projektima
Project Management Institute (PMBOK)
Životni ciklus projekta
Procesi upravljanja projektom
Oblasti znanja upravljanja projektomFormular za prijavu


Ime i prezime:  
Kontakt telefon:  
Moja e-mail adresa je:
Broj polaznika:
Uplatu vršim kao:


 
PIB:
 
Obuka / Seminar:

Metodologija predavanja: 
Poslovna obuka.
Broj polaznika je ograničen na 20.
 
Spoj predavanja, diskusije i praktičnih radionica.


Predavači:
Predavači EU Build-a, sa višegodišnjim iskustvom u upravljanju projektima.
dr Zoran Đorđević, 28 godina iskustva
Jelena Marinković, 8 godina iskustva i
Mihailo Miladinović, 2 godine iskustva

Organizator: 
IS Zaposlenje Org i EU Build d.o.o.

 

Mesto i vreme održavanja:

Beograd, 16. - 17. april 2013. od 11 do 17 časova

 

Kotizacija:

Kotizacija iznosi 33.580,00 dinara, a u slučaju prijave više polaznika iz iste firme ili organizacije 29.990,00 dinara. Svakom polazniku obezbeđena je literatura, ručak i osveženje u prijatnom ambijentu.


Polaznici dobijaju sertifikat o odslušanom seminaru
Prijave se vrše i putem telefona 011/2180696 ili 065/2180696 (od 11-17h)
Mesto će biti zagarantovano tek po uplati kotizacije
tacka
http://www.zaposlenje.org/seminari.php