INTENZIVNA MENTORSKA OBUKA
„IZRADA SISTEMA ZA MERENJE RADNOG UČINKA“
Grupa do 5 polaznika

 

 

Cilj seminara:  Razumevanje procesa uvođenja i ukazivanje na moguće kriterijume procene radnog učinka za sve zaposlene. Predstavljanje i analiza uspešnih modela procene radnih mesta i zarada. Povezivanje sistema zarada i merenja učinka. Detaljna analiza modela, sa posebnim osvrtom na one koji su primenjivi u našim uslovima. Osposobljavanje polaznika da samostalno kreiraju i realizuju sisteme za merenje učinka zaposlenih za potrebe svoje firme. Ovo postižemo kroz praktičan rad na izradi sistema na konkretnom primeru polaznika, kao i kroz prenošenje iskustva stečenog u procesima uvođenja sistema u firmama iz zemlje i inostranstva.

 

Kome je namenjen: Članovima stručnih timova koji rade na izradi, uvođenju ili korekcijama sistema, menadžmentu svih nivoa i zaposlenima službi ljudskih resursa. Svima koji žele da izrade sistem, bilo da se radi o kompletnom sistemu za celu firmu, određeni sektor ili grupu zaposlenih.

 

Šta polaznici dobijaju: Mogućnost da primene odgovarajuće kriterijume procene radnog učinka svih zaposlenih i unaprede i osavremene model platne strukture, a sve u cilju povećanja produktivnosti. Značajno smanjenje uloženog vremena i broja grešaka nastalih prilikom izrade sistema. Gotove primere upitnika. Stručnu analizu vežbi i konkretne savete i predloge. Onima kojima profesija nije vezana za ljudske resurse, a upravljaju sektorom, grupom ili timom obuka će uštedeti i mesece neophodne za samostalno razumevanje koncepta. Polaznici dobijaju i obiman dodatni materijal, razrađenje upitnike, kao i sertifikat o odslušanom seminaru.

 

Veština koju svako može upotrebiti!

 


 

Procena uspešnosti


Ciljevi donošenja odluke o platnoj strukturi
Metode prepoznavanja doprinosa zaposlenih
Analiza: Procena vrednosti radnih mesta
Analiza: Modeli zarada
Mogući kriterijumi i predmeti ocenjivanja
Definisanje ključnih indikatora uspešnosti (KPI)
Proces procene rezultata
Analiza: Metode ocenjivanja i rangiranja
Inkorporacija u model plata


Priprema za izradu sistema
Proces procene rezultata

Analiza i primeri: Medoda kritičnih događaja
Analiza i primeri: "Check" liste

Detaljna analiza formulara za ocenjivanje
Praktična vežba: Analiza organizacije firme
Izrada dijagrama i određivanje ocenjivača
Praktična vežba: Definisanje radnog mesta


Izrada sistema

Praktična vežba: Samostalna izrada sistema 

  Česta pitanja polaznika

 

Zašto je ova obuka isplativa?

Obuka će vam uštedeti od 6 do 12 mesečnih zarada osobe koja će izrađivati sistem, jer će na jednom mestu dobiti potrebne informacije, pregled iskustava i upoznati se sa procedurama. Izrađeni sistem će biti značajno kvalitetniji i obogaćen rešenjima koja su se pokazala dobrim u praksi u našim uslovima. Za one koji žele da uvedu sistem samo u svoju grupu obuka predstavlja značajnu uštedu vremena i mogućnost da se dalje posvete svom osnovnom poslu.

 

Kolika je korist od uvođenja sistema za merenje učinka zaposlenih?

Koristi koje proističu iz uvođenja sistema nisu samo finansijske već i organizacione. Značajno se unapređuje i odnos zaposlenih prema radu i zadatim zadacima. Kod većine firmi nakon drugog ciklusa ocenjivanja povećanje produktivnosti iznosi preko 7%, što je često dvostruko više od same investicije.

 

Da li ću moći da dobijem odgovore na pitanja koje me interesuju?

Da. Rad je veoma interaktivan i predavač veliku pažnju posvećuje upravo diskusiji na primerima koje polaznici daju i pitanjima koja postave.

 

Da li je obuka prilagođena malim ili velikim firmama?

Obuka je prilagođena firmama i organizacijama sa ovih prostora, bez obzira da li se radi o manjoj ili većoj firmi. Predavač ima značajno iskustvo u radom sa firmama različitih veličina, koje broje od svega nekoliko ljudi, preko malih i srednjih preduzeća, do sistema sa više desetina hiljada zaposlenih. Zato je obuku osmislio tako da znanje mogu primeniti svi, a primeri koje se navode su veoma raznovrsni. Zbog rada u izuzetno maloj grupi (do 5 polaznika), predavač ima mogućnost da primere dodatno prilagodi samoj grupi.

 

Koja prethodna znanja moram da imam?

Dovoljno je opšte razumevanje poslovnih procesa, a rad u grupi od samo 5 polaznika daje mogućnost predavaču da pruži sva potrebna objašnjenja, ako za tim ima potrebe.

 

 

Formular za upite i prijave 


Ime i prezime:  
Kontakt telefon:  
Moja e-mail adresa je:
Broj polaznika:
Uplatu vršim kao:


 
PIB:
 
Obuka / Seminar:

Metodologija predavanja:

Interaktivna mentorska obuka.
Broj polaznika je ograničen na 5.
Spoj predavanja, analiza modela i slučaja, diskusije i praktičnog rada. Mogućnost da se pitanja postave u svakom trenutku.

"Izrazito korisna obuka, sadržajna, pragmatična, inetraktivna. Sve pohvale."
B.H., Vodeći saradnik, PTT Srbija

"Iskustvo i znanje koje sam stekao na obuci (a i seminaru) je potupuno primjenjivo u praksi, za razliku od nekih saveta koje smo dobijali sa različitih strana. Zaista iznad očekivanja."
V.Č., Direktor finansija

"Mislim da ću model koji sam izradila tokom vežbi bez većih promena primeniti u okviru grupe koju vodim."
A.M., Šef LC grupe, BeneFit klub

 

Predavač:
Ivan Marković, Zaposlenje Org, konsultant i šef tima za izradu sistema za merenje učinka zaposlenih, sertifikovani predavač sa više od 250 održanih obuka. Zbog specifične pozicije i rada sa velikim brojem privrednih društava, stekao je sveobuhvatan pregled problema sa kojim se organizacije suočavaju u procesima vezanim za strukturu zarada i merenje učinka zaposlenih.

Organizator:
Internet servis Zaposlenje Org


Vreme i mesto održavanja:

22. - 26. aprila 2013. od 11 do 17 (16) časova
Trening centar Zaposlenje Org

Dubrovačka 16, Beograd

 

Kotizacija:
Kotizacija iznosi 98.780,00 dinara. U slučaju prijave do tri polaznika iz iste firme ili organizacije kotizacija iznosi 87.990,00 dinara, a u slučaju prijave više od tri polaznika kotizacijaiznosi 59.990,00 dinara po polazniku. Svakom polazniku obezbeđena je bogata literatura (koja uključuje najmanje 5 gotovih primera upitnika i veliki broj dodatnih parametara sa objašnjenjima), osveženje i ručak u prijatnom ambijentu.


Polaznici dobijaju sertifikat o pohađanoj obuci

 

Prijave se vrše i putem telefona 011/2180696 ili 065/2180696 (radnim danom od 10-17h)
Mesto će biti zagarantovano tek po uplati kotizacije
http://www.zaposlenje.org/seminari.php