MENTORSKA OBUKA

PROCENA USPEŠNOSTI ZAPOSLENIH U PROIZVODNIM FIRMAMA“

 

 

Cilj seminara:  Predstavljanje primenjivih metoda za merenja učinka i modela zarada zaposlenih. Analiza metoda i kriterijuma procene radnog učinka zaposlenih u proizvodnim firmama u zavisnosti od tipa posla koji obavljaju. Prikaz većeg broja praktičnih kriterijuma i efekata do kojih dovodi njihova primena.

 

Kome je namenjen: Upravljačkoj strukturi, vlasnicima i direktorima, zaposlenima na pozicijama u ljudskim resursima i kontroli kvaliteta.

 

Grupe poslova na koje se obraća posebna pažnja:  Zaposleni u proizvodnji, niže upravljačke pozicije, stručno osoblje, kontrola kvaliteta, menadžerske pozicije, logistika i opšti poslovi.

 

Šta polaznici dobijaju: Dobru osnovu za započinjanje procesa izrade i uvođenja sistema. Kroz praktične modele, ali i prenošenje iskustava stečenih na izradi sistema kod nas i u inostranstvu, ukazaćemo na prednosti korišćenja različitih modela u zavisnosti od pozicije. Polaznici dobijaju i detaljno urađene modele platnih struktura i sistem za merenje učinka u excel formatu.

 

Obuka koja će Vam pomoći da poboljšate rezultate firme u kojoj radite!

 

 

Modeli zarada i učinak u proizvodnji

 

Ciljevi donošenja odluke o platnoj strukturi
Metode prepoznavanja doprinosa zaposlenih
Jednačina percepcije pravičnosti
Analiza: Platni razredi i izvedeni modeli
Analiza: Varijabilni modeli
Analiza: Učestvovanje u sudbini firme

Mogući kriterijumi i predmeti ocenjivanja

Analiza: Metode ocenjivanja i rangiranja
 Proces procene rezultata

 

Procena uspešnosti


 

Definisanje ključnih indikatora uspešnosti (KPI)
Analiza: Proces izrade i uvođenja sistema

Detaljna analiza formulara za ocenjivanje
Povezivanje merenja učinka sa platnom strukturom (iskustva, greške i problemi)

"Check" liste - Tipovi i primena

Automatski postavljanje i praćenje normi
Analiza: Specifični indikatori uspešnosti

 

 

  Česta pitanja polaznika

 

Da li ću moći da dobijem odgovore na pitanja koje me interesuju?

Da. Rad je veoma interaktivan i predavač veliku pažnju posvećuje upravo diskusiji na primerima koje polaznici daju i pitanjima koja postave.

 

Da li je obuka prilagođena malim ili velikim firmama?

Obuka je prilagođena učinku i zaradama zaposlenih u proizvodnim firmama, bez obzira da li se radi o manjoj ili većoj firmi. Predavač ima iskustvo u radom sa firmama različitih veličina, koje broje od svega nekoliko ljudi, preko malih i srednjih preduzeća, do sistema sa više desetina hiljada zaposlenih. Zato je obuku osmislio tako da znanje mogu primeniti svi, a primeri koje se navode su raznovrsni. Zbog rada u izuzetno maloj grupi (do 5 polaznika), predavač ima mogućnost da primere dodatno prilagodi samoj grupi.

 

U proizvodnji je jednostavno proceniti uspešnost, zar ne?

Pored rada pojedinca, merenje učinka prati i efikasnost sistema. U proizvodnim firmama osnovni izazov predstavlja procena rada zaposlenih koje ne rade u samoj proizvodnji, kao i poređenje rezultata zaposlenih koji rade u različitim delovima firme. Zato dobijate pregled više  modela, kao i koje pozitivne i negativne efekte možete očekivati od primene svakog od njih.

 

Kakve su koristi od uvođenja sistema za merenje učinka zaposlenih?

Koristi koje proističu iz uvođenja sistema nisu samo finansijske, već i organizacione. Takođe, zaposlenima je jasnije šta su ciljevi koje treba da dostignu i tome prilagođavaju svoj rad. Pored povećanja produktivnosti i smanjenja troškova, prisutno je i povećanje discipline zaposlenih, pa je korist višestruka.

 

Koja prethodna znanja moram da imam?

Dovoljno je opšte razumevanje poslovnih procesa, a rad u grupi od samo 5 polaznika daje mogućnost predavaču da pruži sva potrebna objašnjenja, ako za tim ima potrebe.

 


Formular za upite i prijave 


Ime i prezime:  
Kontakt telefon:  
Moja e-mail adresa je:
Broj polaznika:
Uplatu vršim kao:


 
PIB:
 
Obuka / Seminar:

 

Metodologija predavanja:

Interaktivna mentorska obuka.
Broj polaznika je ograničen na 5.
Spoj predavanja, analiza modela i slučaja, diskusije i praktičnog rada.
Mogućnost da se pitanja postave u svakom trenutku.
 

Predavač:
Ivan Marković, Zaposlenje Org, konsultant i šef tima za izradu sistema za merenje učinka zaposlenih, sertifikovani predavač sa više od 250 održanih obuka. Zbog specifične pozicije i rada sa velikim brojem privrednih društava, stekao je sveobuhvatan pregled problema sa kojim se organizacije suočavaju u procesima vezanim za strukturu zarada i merenje učinka zaposlenih.

Organizator:
Internet servis Zaposlenje Org

 

Vreme i mesto održavanja:

19. - 21. jun 2013. od 11 do 17 časova
Trening centar Zaposlenje Org

Dubrovačka 16, Beograd

 

Kotizacija:
Puna kotizacija za seminar iznosi 57.380,00 dinara, a u slučaju prijave više polaznika iz iste firme ili organizacije 51.990,00 dinara po polazniku. Za grupe od tri i više polaznika moguća je organizacija interne obuke. Polaznicima je obezbeđena literatura, ručak i osveženje u prijatnom ambijentu.


Prijave se vrše i putem telefona 011/2180696 ili 065/2180696 (radnim danom od 10-17h)
Kontakt osoba: Sonja Kostadinović, e-mail:
seminari@zaposlenje.org

Mesto će biti zagarantovano tek po uplati kotizacijehttp://www.zaposlenje.org/slike/tacka.bmp
http://www.zaposlenje.org/seminari.php