MENTORSKA OBUKA
 „FUNDAMENTALNA I TEHNIČKA ANALIZA NA FINANSIJSKOM TRŽIŠTU

 

 

Cilj obuke: Predstavljanje teorijskih osnova primene analize na finansijskom tržištu, uz poseban osvrt na praktičan aspekt primene "alata" za analizu finansijskih izveštaja i predviđanje budućih kretanja vrednosti hartija od vrednosti.

 

Kome je namenjen: Svim zainteresovanim za upoznavanje sa osnovama analize finansijskih tržišta radi lakšeg razumevanja i upotrebe objavljenih tržišnih informacija i finansijskih izveštaja izdavalaca hartija od vrednosti.

 

Šta polaznici dobijaju: Osnovnu podlogu za analizu i planiranje investicija u hartije od vrednosti, odnosno procenu i odabir najpovoljnijih opcija za investiranje, primenom fundamentalne i tehničke analize.

Savladajte tehnike analize na finansijskom tržištu!

 

Stock Exchange

Fundamentalna analiza


Osnove investiranja u hartije od vrednosti

Koncept funkcionisanja berzi
Osnove fundamentalne analize
Uloga i značaj fundamentalne analize
Bottom-up i top-down pristup
Tumačenje osnovnih racio pokazatelja

 

Tehnička analiza


Uloga i značaj tehničke analize
Osnove Dow teorije
Vrste grafikona
Osnovni koncepti trenda
Support i resistance koncept
Osnovni indikatori i figure
Osnove Elliott Wave teorije


Formular za prijavu


Moje ime i prezime:  
Moj kontakt telefon:  
Moja e-mail adresa je:
Broj polaznika:
Uplatu vršim kao:


 
PIB:
 
Obuka / Seminar:

Metodologija predavanja: 
Interaktivna obuka.
Spoj predavanja, diskusije i praktičnog rada. Broj polaznika je ograničen na 7.
 

 

Predavač:
Petar Spaić, predavač sa višegodišnjim iskustvom na finansijskom tržištu, posebno u delu odnosa sa javnošću i edukacije  o različitim aspektima berzanskog poslovanja. Održao više od 200 predavanja i seminara. Između ostalog, učestvovao u radu brokerskog kursa u organizaciji Komisije za hartije od vrednosti Republike Srbije, kao i programu edukacije za preduzeća NIS a.d. i Aerodrom "Nikola Tesla" a.d., tokom procesa pripreme za početak trgovanja akcijama navedenih preduzeća.

Organizator: 
Internet servis Zaposlenje Org

 

Vreme i mesto održavanja:

Subota, 06. jul 2013. od 11 do 17 časova

Trening centar Zaposlenje Org
Dubrovačka 16, Beograd

 

Kotizacija:

Kotizacija za obuku iznosi 14.780,00 dinara. U slučaju prijave više polaznika iz iste firme ili organizacije kotizacija iznosi 13.580,00 dinara. Svakom polazniku obezbeđena je literatura, ručak i osveženje u prijatnom ambijentu.

 

Prijave se vrše i putem telefona 011/2180696 ili 065/2180696 (od 10-17h)
Mesto će biti zagarantovano tek po uplati kotizacije
http://www.zaposlenje.org/seminari.php