INTENZIVNA MENTORSKA OBUKA
„IZRADA SISTEMA ZA MERENJE RADNOG UČINKA“
Grupa do 4 polaznika

 

 

Cilj seminara:  Osposobljavanje polaznika da samostalno kreiraju i realizuju sisteme za merenje učinka zaposlenih za potrebe svoje firme ili grupe koju vode. Ovo postižemo kroz praktičan rad na izradi sistema na konkretnom primeru polaznika, kao i kroz prenošenje iskustva stečenog u procesima uvođenja sistema u firmama iz zemlje i inostranstva.

 

Kome je namenjen: Od vlasnika do tim lidera. Svima koji žele da izrade sistem, bilo da se radi o kompletnom sistemu za celu firmu, određeni sektor ili grupu zaposlenih.

 

Šta polaznici dobijaju: Značajno smanjenje uloženog vremena i broja grešaka nastalih prilikom izrade sistema. Najmanje 4 primera gotovih upitnika koji su korišćeni u praksi, sa analizom efekata koje su postizali. Stručnu analizu vežbi i konkretne savete i predloge. Onima kojima profesija nije vezana za ljudske resurse, a upravljaju sektorom, grupom ili timom obuka će uštedeti i mesece neophodne za samostalno razumevanje koncepta. Polaznici dobijaju i obiman dodatni materijal, razrađenje upitnike, kao i sertifikat o odslušanom seminaru.

 

Veoma je preporučljivo je da su polaznici ranije pohađalji seminar "Metode merenja učinka zaposlenih" ili da imaju prethodno znanje i iskustvo vezano za metode merenja radnog učinka.

 

Veština koju svako može upotrebiti!

 Priprema za izradu sistema
Proces procene rezultata

Detaljna analiza formulara za ocenjivanje
Praktična vežba: Analiza organizacije firme
Izrada dijagrama i određivanje ocenjivača

Praktična vežba: Definisanje ciljeva

Praktična vežba: Definisanje radnog mesta


Izrada sistema

Praktična vežba: Samostalna izrada sistema 

  Česta pitanja polaznika

 

Zašto je ova obuka isplativa?

Obuka će vam uštedeti od 6 do 12 mesečnih zarada osobe koja će izrađivati sistem, jer će na jednom mestu dobiti potrebne informacije, pregled iskustava i upoznati se sa procedurama. Izrađeni sistem će biti značajno kvalitetniji i obogaćen rešenjima koja su se pokazala dobrim u praksi u našim uslovima. Za one koji žele da uvedu sistem samo u svoju grupu obuka predstavlja značajnu uštedu vremena i mogućnost da se dalje posvete svom osnovnom poslu.

 

Kolika je korist od uvođenja sistema za merenje učinka zaposlenih?

Koristi koje proističu iz uvođenja sistema nisu samo finansijske već i organizacione. Značajno se unapređuje i odnos zaposlenih prema radu i zadatim zadacima. Kod većine firmi nakon drugog ciklusa ocenjivanja povećanje produktivnosti iznosi preko 7%, što je često dvostruko više od same investicije.

 

Da li ću moći da dobijem odgovore na pitanja koje me interesuju?

Da. Rad je veoma interaktivan i predavač veliku pažnju posvećuje upravo diskusiji na primerima koje polaznici daju i pitanjima koja postave.

 

Da li je obuka prilagođena malim ili velikim firmama?

Obuka je prilagođena firmama i organizacijama sa ovih prostora, bez obzira da li se radi o manjoj ili većoj firmi. Predavač ima značajno iskustvo u radom sa firmama različitih veličina, koje broje od svega nekoliko ljudi, preko malih i srednjih preduzeća, do sistema sa više desetina hiljada zaposlenih. Zato je obuku osmislio tako da znanje mogu primeniti svi, a primeri koje se navode su veoma raznovrsni. Zbog rada u izuzetno maloj grupi (do 4 polaznika), predavač ima mogućnost da primere dodatno prilagodi samoj grupi.

 

Koja prethodna znanja moram da imam?

Veoma je preporučljivo da polaznici prvo pohađaju mentorski seminar „Modeli zarada i merenje učinka zaposlenjih“ ili „Metode merenja učinka zaposlenjih“, kako bi stekli sistematizovan pregled metoda koje se mogu koristiti. Pored toga, dovoljno je opšte razumevanje poslovnih procesa, a rad u grupi od samo 4 polaznika daje mogućnost predavaču da pruži sva potrebna objašnjenja, ako za tim ima potrebe.

 

 

Formular za upite i prijave 


Ime i prezime:  
Kontakt telefon:  
Moja e-mail adresa je:
Broj polaznika:
Uplatu vršim kao:


 
PIB:
 
Obuka / Seminar:

Metodologija predavanja:

Interaktivna mentorska obuka.
Broj polaznika je ograničen na 4.
Spoj predavanja, analiza modela i slučaja, diskusije i praktičnog rada. Mogućnost da se pitanja postave u svakom trenutku.
Utisci polaznika

"Izrazito korisna obuka, sadržajna, pragmatična, inetraktivna. Sve pohvale."
B.H., Vodeći saradnik, PTT Srbija

"Iskustvo i znanje koje sam stekao na obuci (a i seminaru) je potupuno primjenjivo u praksi, za razliku od nekih saveta koje smo dobijali sa različitih strana. Zaista iznad očekivanja."
V.Č., Direktor finansija

"Mislim da ću model koji sam izradila tokom vežbi bez većih promena primeniti u okviru grupe koju vodim."
A.M., Šef LC grupe, BeneFit klub

 

Predavač:
Ivan Marković, Zaposlenje Org, konsultant i šef tima za izradu sistema za merenje učinka zaposlenih, sertifikovani predavač sa više od 300 održanih obuka. Zbog specifične pozicije i rada sa velikim brojem privrednih društava, stekao je sveobuhvatan pregled problema sa kojim se organizacije suočavaju u procesima vezanim za strukturu zarada i merenje učinka zaposlenih.

Organizator:
Internet servis Zaposlenje Org


Vreme i mesto održavanja:

14. - 17. april 2014. od 11 do 16 (15) časova
Trening centar Zaposlenje Org

Dubrovačka 16, Beograd

 

Kotizacija:
Za polaznike koji su pohađalji seminar "Merenje učinka zaposlenih" kotizacija iznosi 65.990,00 dinara. Za ostale polaznike kotizacija iznosi 79.780,00 dinara. Svakom polazniku obezbeđena je bogata literatura (koja uključuje najmanje 4 gotova primera upitnika i 30 dodatnih parametara sa objašnjenjima) i osveženje u prijatnom ambijentu. U slučaju prijave dva polaznika iz iste firme ili organizacije odobravamo popust.


Polaznici dobijaju sertifikat o pohađanoj obuci

 

Prijave se vrše i putem telefona 011/2180696 ili 065/2180696 (radnim danom od 10-17h)
Mesto će biti zagarantovano tek po uplati kotizacije
http://www.zaposlenje.org/seminari.php