MENTORSKA OBUKA
 „VEŠTINA PREZENTACIJE NA POSLOVNIM SASTANCIMA“

 

 

Cilj seminara:  Povećanje uspešnosti i efikasnosti poslovnih prezentacija i smanjenje vremena potrebnog za pripremu.

Kome je namenjen: Zaposlenima na svim nivoima koji stalno ili povremeno prezentuju, bez obzira da li je u pitanju interni sastanak, projekat, proizvod, rezultat, nova ideja ili lična promocija. Akcenat je na opštim internim i eksternim prezentacijama, pa i oni koji rade u prodaji mogu čuti važne informacije i principe, koje će mi unaprediti prodajnu prezentaciju.

Šta firma dobija: Zaposlene koji efikasnije prezentuju na internim i eksternim sastancima, čime štede vreme kolegama ili nadređenima. Zaposleni koji pohađaju ovu obuku ostvaruju bolju komunikaciju sa kolegama ili klijentima i potrebno im je manje vremena da bi pripremili kvalitetnu prezentaciju, čime postaju efikasniji.

Šta polaznici dobijaju: Sistematizaciju znanja i sticanje novih veština. Nakon ove obuke, polaznici će biti u stanju da prepoznaju najbolje i najefikasnije načine prezentovanja i prilagode ih sebi i svojim potrebama. Polaznici dobijaju sertifikat o odslušanom seminaru.

U okviru obuke, na praktičan način, obrađujemo teme koje sagledavaju sve relevantne aspekte veštine poslovne prezentacije i pružaju sistematizovan pregled svih važnih elemenata i metoda prezentacije.

 

Usavršite svoje prezentacione veštine!

 

 

Veštine poslovne prezentacije

Nezaobilazni elementi prezentacije
Kako pripremiti kvalitetnu prezentaciju
Radionica: Prezentacija pisanim dokumentom
Tehnike usmene prezentacije

Prezentacija 1 na 1
Osnove telefonske prezentacije
Audio/Vizuelne prezentacije (informativno)
Upotreba interneta kao pomoćnog sredstva


POPUNJEN TERMIN
Informacije o narednom terminu možete dobiti putem telefona
011/2180696 ili 065/2180696 (radnim danom od 10-17h)

Kontakt osoba: Sonja Kostadinović, e-mail:
seminari@zaposlenje.org


Ime i prezime:  
Kontakt telefon:  
Moja e-mail adresa je:
Broj polaznika:
Uplatu vršim kao:


 
PIB:
 
Obuka / Seminar:

 

Mesto i vreme održavanja:
Trening centar IS Zaposlenje Org, Dubrovačka 16, Beograd
Utorak, 03. jun 2014. od 11 do 17 časova

Metodologija predavanja:
Interaktivni mentorski seminar. Spoj predavanja, analiza modela, diskusije i praktičnog rada. Broj polaznika je ograničen na 7. Polaznici dobijaju i sertifikat o pohađanom seminaru.

Kotizacija:
Kotizacija za predavanje iznosi 12.780,00 dinara, a u slučaju prijave više polaznika iz iste firme ili organizacije odobravamo popust. Svakom polazniku je obezbeđena literatura za lakše praćenje predavanja, ručak i osveženje u prijatnom ambijentu.

Predavač:
Sertifikovani predavač za oblast poslovne komunikacije i korespondencijePrijave se vrše i putem telefona 011/2180696 ili 065/2180696 (od 11-17h)
Mesto će biti zagarantovano tek po uplati kotizacije
http://www.zaposlenje.org/seminari.php i http://www.obuke.rs/