MENTORSKA OBUKA
 „USPEŠNA KOMUNIKACIJA I
ODNOSI SA KLIJENTIMA“

 

 

Veštine srednjeg nivoa, ali mogu ga pohađati i polaznici sa manje iskustva. Veoma je preporučljiv i svima koji ne rade u prodaji, a rade sa klijentima. Kompletan program je prilagođen uslovima poslovanja na našem tržištu sa primerima iz naše i svetske prakse.

 

Cilj obuke: Predstavljanje metoda za efikasan i sistematizovan način negovanja odnosa s klijentima. Razumevanje procesa vođenja profila klijenta.

 

Kome je namenjena: Svima koji dolaze u neposredan kontakt sa sadašnjim ili potencijalnim klijentima, kako bi na jednom mestu dobili znanja i stekli veštine koje su mi potrebne.


Šta dobija firma: Ujednačen odnos zaposlenih prema klijentu. Ovo se posebno odnosi na zaposlene koji pružaju usluge ili imaju povemeni kontakt sa klijentima.

Šta polaznici dobijaju: Načine za uspostavljanje i kvalitetno održavanje kontakta sa klijentom. Sagledavanje važnosti adekvatnog prilagođavanja komunikacije i prepoznavanje novih načina pristupa klijentima i njihovim potrebama, a sve u cilju postizanja boljih rezultata i kvalitetnijeg poslovanja. Polaznici dobijaju sertifikat o odslušanom seminaru.

 

Savladajte jednu od najvažnijih poslovnih veština!

 

 

Odnosi sa klijentima


Vođenje klijenta u procesu poslovanja

Proces vođenja klijenata

Tipovi klijenata

Uloge u procesu odlučivanja

Komunikacija sa klijentom

 Case study: Primer osnovnog profila klijenata
Analiza: Primer detaljnog profila klijenata
Radionica: Izrada profila 


POPUNJEN TERMIN

Informacije o narednom terminu možete dobiti putem telefona
011/2180696 ili 065/2180696 (radnim danom od 10-17h)

Kontakt osoba: Sonja Kostadinović, e-mail:
seminari@zaposlenje.org

 


Moje ime i prezime:  
Moj kontakt telefon:  
Moja e-mail adresa je:
Broj polaznika:
Uplatu vršim kao:


 
PIB:
 
Obuka / Seminar:

Organizatori: 
iConsult d.o.o. i IS Zaposlenje Org

 

Metodologija predavanja: 
Interaktivna mentorska obuka.
Spoj predavanja, diskusije i praktičnog rada.
Broj polaznika je ograničen na 7.
 

 

Predavači:
Sertifikovani predavači „iConsult d.o.o.“ za oblasti poslovne komunikacije i prodaje

Vreme i mesto održavanja:

Četvrtak, 05. jun 2014. od 11 do 17 časova

Trening centar Zaposlenje Org
Dubrovačka 16, Beograd

 

Kotizacija:

Kotizacija za obuku iznosi 12.780,00 dinara. Svakom polazniku obezbeđena je literatura, ručak i osveženje u prijatnom ambijentu. U slučaju prijave više polaznika iz iste firme ili organizacije kotizacija za obuku iznosi 11.580,00 dinara po polazniku.

 

Prijave se vrše i putem telefona 011/2180696 ili 065/2180696 (od 10-17h)
Mesto će biti zagarantovano tek po uplati kotizacije
http://www.zaposlenje.org/seminari.php i http://www.obuke.rs/