MENTORSKA OBUKA
 „POSLOVNA KOMUNIKACIJA“

 

 

Cilj obuke:  Osposobljavanje polaznika da kvalitetnije komuniciraju sa kolegama u okviru firme i bolje predstavljaju firmu u eksternoj komunikaciji. Poboljšanje komunikacionih veština polaznika kroz praktične radionice. Razumevanje pravila poslovne komunikacije i tehnika za njeno poboljšanje.

Kome je namenjen: Svima koji obavljaju posao u kome su komunikacione veštine važne, od zaposlenih koji rade u timovima od zaposlenih koji predstavljaju firmu. Obuka je preporučljiva i svima koji upravljaju timovima ili vode projekte.

Šta firma dobija: Zaposlene koji bolje prenose željenu poruku, bilo da se radi o internoj ili eksternoj komunikaciji. Smanjuje se i broj grešaka koje nastaju kao posledica loše komunikacije među zaposlenima, a eksterna komunikacija je značajno ujednačenija.

Šta polaznici dobijaju: Mogućnost da kroz radionice i primere poboljšaju usmenu i pisanu komunikaciju. Poboljšanje rezultata rada, kroz jasnije prenošenje potrebnih informacija, smanjenje konflikata, bolje predstavljanje firme u kojoj rade i posla koji obavljaju.

Usavršite svoje komunikacione veštine!

 

 

Poslovna komunikacija

Tri zakona pravilne komunikacije
Kako komuniciramo
Tehnike uspešne komunikacije
Komunikacija na poslovnim sastancima
Poslovna korespondencija
Osnove rešavanja konflikata
Neverbalna komunikacija
Predstavljanje firme u javnosti
Poslovni bonton


POPUNJEN TERMIN
Informacije o narednom terminu možete dobiti putem telefona
011/2180696 ili 065/2180696 (radnim danom od 10-17h)

Kontakt osoba: Sonja Kostadinović, e-mail:
seminari@zaposlenje.org


Formular za prijavu


Ime i prezime:  
Kontakt telefon:  
Moja e-mail adresa je:
Broj polaznika:
Uplatu vršim kao:


 
PIB:
 
Obuka / Seminar:

 

Mesto i vreme održavanja:
Trening centar IS Zaposlenje Org, Dubrovačka 16, Beograd
Petak, 21. novembar 2014. od 10 do 16 časova

Metodologija predavanja:
Interaktivni mentorski seminar. Spoj predavanja, analiza modela, diskusije i praktičnog rada. Broj polaznika je ograničen na 7. Polaznici dobijaju i sertifikat o pohađanom seminaru.

Kotizacija:
Kotizacija za predavanje iznosi 12.780,00 dinara, a u slučaju prijave više polaznika iz iste firme ili organizacije kotizacija iznosi 10.780,00. Svakom polazniku je obezbeđena literatura za lakše praćenje predavanja, ručak i osveženje u prijatnom ambijentu.

Predavač:
Sertifikovani predavač za oblast poslovne komunikacije i korespondencijePrijave se vrše i putem telefona 011/2180696 ili 065/2180696 (od 10-17h)
Mesto će biti zagarantovano tek po uplati kotizacije
http://www.zaposlenje.org/seminari.php i http://www.obuke.rs/