MENTORSKI SEMINAR
 „MODELI ZARADA I MERENJA UČINKA ZAPOSLENIH

 

 

Cilj seminara: Prenošenje praktičnih iskustava stečenih u radu na sistemima za merenje učinka u zemlji i inostranstvu. Prikaz efekata do kojih dovodi primena različitih modela. Razumevanje strateške upotrebe merenja učinka i zarada sa ciljem poboljšanja uspešnosti cele firme, kao i potrebnih resursa. Sagledavanje procesa izrade, sistema uvođenja i sprovođenja za merenje učinka zaposlenih. Detaljna analiza uspešnih modela, sa posebnim osvrtom na one primenjive u našim uslovima.

 

Kome je namenjen: Prvenstveno svima koji učestvuju u donošenju strateških odluka u okviru firme ili organizacije, vlasnicima, direktorima, kao i zaposlenima u sektorima ljudskih resursa i kontrole kvaliteta, koji učestvuju u pripremi sistema.

 

Šta polaznici dobijaju: Mogućnost da sagledaju kompletan proces i bolje razumeju moguće pravce razvoja sistema u okviru organizacije, kako bi poboljšali rezultate zaposlenih. Polaznici dobijaju i detaljno urađene modele platnih struktura i sistem za merenje učinka u excel formatu.

 

Pozivamo Vas da se upoznate sa modelima koji se uspešno primenjuju!

 

 

Zarade i procena uspešnosti


Ciljevi donošenja odluke o platnoj strukturi
Metode prepoznavanja doprinosa zaposlenih
Analiza: Fiksni modeli zarada
Analiza: Varijabilni i mešoviti modeli
Mogući efekti sistema za merenje učinka
Ključni indikatori uspešnosti (KPI)
Analiza: Metode merenja učinka
Procesi izrade, uvođenja i sprovođenja sistema
Povezivanje učinka sa zaradama zaposlenih

 

Formular za prijavu


Ime i prezime:  
Kontakt telefon:  
Moja e-mail adresa je:
Broj polaznika:
Uplatu vršim kao:


 
PIB:
 
Obuka / Seminar:

Metodologija predavanja:

Interaktivni mentorski seminar.

Spoj predavanja, analiza modela i slučaja, diskusije i praktičnog rada. Broj polaznika je ograničen na 7.  Utisci polaznika

"Kurs je od velike koristi za one koji žele da uvedu sistem merenja učinka ili da ga unaprede."
J.R., Vodeći stručni saradnik, EPS

"Odlična opšta organizacija i stručnost predavača. Razmotreni i problemi sa kojima su se susretale firme kod nas i data raznovrsna i upotrebljiva rešenja. Ukratko, izuzetno kvalitetan i primenjiv seminar."
A.S., Zamenik direktora - kadrovski poslovi, MSsys

"Jasno, sažeto, sa konkretnim primerima"
S. V., Apoteka Subotica

 

Predavač:
Ivan Marković, iConsult d.o.o., konsultant i šef tima za izradu sistema za merenje učinka zaposlenih, sertifikovani predavač sa više od 350 održanih obuka i seminara. Zbog specifične pozicije i rada sa velikom brojem privrednih društava stekao je sveobuhvatan pregled problema sa kojim se organizacije mogu sresti u procesima vezanim za ljudske resurse, platnu strukturu i merenje učinka zaposlenih. 

Organizator: 
iConsult d.o.o. i IS Zaposlenje Org
Seminar organizovan više od 50 puta
.

 

Vreme i mesto održavanja:

02. - 03. jula 2015. od 11 do 17 časova

Trening centar "iConsult"

Dubrovačka 16, Beograd

 

Kotizacija:
Kotizacija za seminar iznosi 33.580,00 dinara. U slučaju prijave više polaznika iz iste firme ili organizacije kotizacija iznosi 29.990,00 dinara po polazniku. Svakom polazniku obezbeđena je literatura, ručak i osveženje u prijatnom ambijentu. Polaznici dobijaju sertifikat o odslušanom seminaru.


Prijave se vrše putem telefona 011/2180696 ili 065/2180696 (radnim danom od 10-17h)

Mesto će biti zagarantovano tek po uplati kotizacije
http://www.zaposlenje.org/seminari.php
i http://www.obuke.rs/