MENTORSKA OBUKA
 „POSLOVNA KOMUNIKACIJA“

 

 

Cilj obuke:  Osposobljavanje polaznika da kvalitetnije komuniciraju sa kolegama u okviru firme i bolje predstavljaju firmu u eksternoj komunikaciji. Poboljšanje komunikacionih veština polaznika kroz praktične radionice i razumevanje pravila poslovne komunikacije.

Kome je namenjena: Svima koji obavljaju posao u kome su komunikacione veštine važne, od zaposlenih koji rade u timovima do zaposlenih koji predstavljaju firmu.

Šta firma dobija: Zaposlene koji bolje prenose željenu poruku, bilo da se radi o internoj ili eksternoj komunikaciji. Smanjuje se i broj grešaka koje nastaju kao posledica loše komunikacije među zaposlenima, a eksterna komunikacija je značajno ujednačenija.

Šta polaznici dobijaju: Mogućnost da kroz radionice i primere poboljšaju usmenu i pisanu komunikaciju. Poboljšanje rezultata rada, kroz jasnije prenošenje potrebnih informacija, smanjenje konflikata, bolje predstavljanje firme u kojoj rade i posla koji obavljaju.

Usavršite svoje komunikacione veštine!

 

 

Poslovna komunikacija

Tri zakona pravilne komunikacije
Kako komuniciramo
Tehnike uspešne komunikacije
Priprema komunikacije i definisanje poruke
Komunikacija na poslovnim sastancima

Poslovna korespondencija
Neverbalna komunikacija
Predstavljanje firme u javnosti


POPUNJEN TERMIN
Informacije o narednom terminu možete dobiti putem telefona
011/2180696 ili 065/2180696 (radnim danom od 10-17h)

Kontakt osoba: Sonja Kostadinović, e-mail:
seminari@zaposlenje.org


Formular za prijavu


Ime i prezime:  
Kontakt telefon:  
Moja e-mail adresa je:
Broj polaznika:
Uplatu vršim kao:


 
PIB:
 
Obuka / Seminar:

 

Mesto i vreme održavanja:
Trening centar "iConsult", Dubrovačka 16, Beograd
Utorak, 17. maj 2016. od 10 do 16 časova

Metodologija predavanja:
Interaktivni mentorski seminar. Spoj predavanja, analiza modela, diskusije i praktičnog rada. Broj polaznika je ograničen na 7. Polaznici dobijaju i sertifikat o pohađanom seminaru.

Kotizacija:
Kotizacija za predavanje iznosi 12.780,00 dinara, a u slučaju prijave više polaznika iz iste firme ili organizacije kotizacija iznosi 10.780,00. Svakom polazniku je obezbeđena literatura za lakše praćenje predavanja, ručak i osveženje u prijatnom ambijentu.

Predavač:
Sertifikovani predavač
"iConsult"Prijave se vrše i putem telefona 011/2180696 ili 065/2180696
Mesto će biti zagarantovano tek po uplati kotizacije
http://www.zaposlenje.org/seminari.php i http://www.obuke.rs/