INFORMATIVNI SEMINAR
SISTEMI UPRAVLJANJA ZAPOSLENIMA U BANKARSKOM SEKTORU“

 

 

Cilj seminara: Predstavljanje načina uvođenja i koristi sistema za upravljanje i merenje učinka zaposlenih u bankarskom sektoru, čemu sve sistemi mogu da služe i za šta sve u praksi banke koriste ovakve sisteme. Analiza različitih podsistema i povezivanja različitih procesa u jednu celinu. Sistemi upravljanja će biti predstavljeni sa strateške strane, na konkretnim primerima iz bankarskih sektora, šta sve sistem može organizaciji da omogući i kako se sistemom povećava produktivnost zaposlenih i same banke.

 

Kome je namenjen: Direktorima ljudskih resursa, članovima upravnih odbora, osobama zaduženim za praćenje biznis procesa, kao i svim rukovodiocima sektora. Seminar se najpre obraća njima, jer su oni ti koji donose strateške odluke na nivou organizacije ili sektora i njima će značiti da iz prve ruke saznaju kakve im koristi i mogućnosti različiti koncepti sistema upravljanja mogu doneti.

 

 

Sagledavanje kompletnog procesa i koristi sistemskog upravljanja zaposlenima!

 

  

Teme seminara


 

Šta je sistem upravljanja zaposlenima
Kakav sistem koriste savremene bankarske organizacije
Strateška upotreba sistema upravljanja u cilju poboljšanja rezultata firme (i rada zaposlenih)
Koje sve procese sistem može da integriše

Kako uvesti sistem - korak po korak
Analiza: Kako da sistem bude održiv
Analiza slučaja iz prakse I: Isplativost sistema upravljanja
Analiza slučaja iz prakse II: Uvođenje sistema, analiza koristi i isplativosti u banci

 

Formular za prijave 


Ime i prezime:  
Kontakt telefon:  
E-mail adresa:
Broj polaznika:
Uplata se vrši kao:


 
PIB:
 
Obuka / Seminar:Metodologija rada:
Interaktivna mentorska obuka.
Broj polaznika je ograničen na 7. Spoj analiza modela, slučaja i razgovora sa predavačem. Mogućnost da se pitanja postave u svakom trenutku.


Predavač:

Ivan Marković, Senior Partner „iConsult“ d.o.o, šef tima za izradu sistema upravljanja, merenje učinka i sistema zarada sa preko 10 godina iskustva u radu na sistemima u regionu i inostranstvu. Radio na uvođenju više od 50 različitih sistema sistema upravljanja zaposlenima. Sertifikovani predavač sa više od 400 održanih seminara i obuka.

Organizator:
iConsult d.o.o. Beograd

 

Vreme i mesto održavanja:

Petak, 24. februar 2017., od 11 do 14 časova
Trening centar "iConsult"
Dubrovačka 16, Beograd

 

Kotizacija:

Puna kotizacija za seminar iznosi 9.000,00 dinara, a u koliko dolazi više predstavnika firme kotizacija iznosi 7.000,00 dinara po polazniku. Broj polaznika je ograničen na 5. Polaznicima je obezbeđena literatura i osveženje u prijatnom ambijentu.


Prijave se vrše i putem telefona 011/2180696 ili 065/2180696 (radnim danom od 10-17h)
Kontakt osoba: Ana Mićović, e-mail:
ana@iconsult.rs

Mesto će biti zagarantovano tek po uplati kotizacijehttp://www.zaposlenje.org/slike/tacka.bmp
http://www.obuke.rs/