INTERNA OBUKA
 „USPEŠNA KOMUNIKACIJA I ODNOSI SA KLIJENTIMA“

 

 

Cilj obuke: Predstavljanje metoda za efikasan i sistematizovan način negovanja odnosa s klijentima. Razumevanje procesa vođenja profila klijenata. Ujednačavanje kvaliteta odnosa s klijentima.

 

Kome je namenjena: Svima koji dolaze u neposredan kontakt sa sadašnjim ili potencijalnim klijentima, kako bi na jednom mestu dobili znanja i stekli veštine koje su im potrebne. Veoma je preporučljiv i svima koji ne rade u prodaji, a rade sa klijentima. Veštine srednjeg nivoa, ali mogu ga pohađati i polaznici sa manje iskustva. Kompletan program je prilagođen uslovima poslovanja na našem tržištu sa primerima iz naše i svetske prakse.


Šta dobija firma: Ujednačen odnos zaposlenih prema klijentu. Ovo se posebno odnosi na zaposlene koji pružaju usluge ili imaju povemeni kontakt sa klijentima.

Šta polaznici dobijaju: Načine za uspostavljanje i kvalitetno održavanje kontakta sa klijentom. Sagledavanje važnosti adekvatnog prilagođavanja komunikacije i prepoznavanje novih načina pristupa klijentima i njihovim potrebama, a sve u cilju postizanja boljih rezultata i kvalitetnijeg poslovanja.

 

Savladajte jednu od najvažnijih poslovnih veština!

 

 

Odnosi sa klijentima


Vođenje klijenta u procesu poslovanja

Proces vođenja klijenata

Tipovi klijenata

Uloge u procesu odlučivanja

Komunikacija sa klijentom

 Case study: Primer osnovnog profila klijenata
Analiza: Primer detaljnog profila klijenata
Radionica: Izrada profila 


POPUNJEN TERMIN

Informacije o narednom terminu možete dobiti putem telefona
011/2180696 ili 065/2180696 (radnim danom od 10-17h)

Kontakt osoba: Sonja Kostadinović, e-mail:
seminari@zaposlenje.org


Organizator: 
iConsult d.o.o.

Mesto održavanja:
Trening centar "iConsult", Dubrovačka 16, Beograd ili prostorije klijenta
 

Metodologija predavanja: 
Interaktivna mentorska obuka.
Spoj predavanja, diskusije i praktičnog rada.

 

Predavači:
Sertifikovani predavači „iConsult d.o.o.“ za oblasti poslovne komunikacije, prodaje i odnosa sa klijentima

Termin održavanja:
Po zahtevu klijenta

 

Prilagođavanje:
Vrši se osnovno prilagođavanje tema potrebama firme.
Trajanje može biti dva dana po tri sata ili jedan dan šest sati, u zavisnosti od raspoloživog vremena zaposlenih


Grupna kotizacija:
Uračunat popust od 48 do 60%
Do 5 zaposlenih - 39.000,00 dinara
Do 7 zaposlenih - 49.000,00 dinara
Do 10 zaposlenih - 59.000,00 dinara

 

 

Prijave se vrše i putem telefona 011/2180696 ili 065/2180696 (od 09-17h)
Mesto će biti zagarantovano tek po uplati kotizacije
http://www.obuke.rs/