Obuke by iConsult

Menadzerske obuke

KORISTI menadŽerskog PROGRAMA OBuka:

1. Evaluacija ciljanih kompetencija
2. Uvid u postojeći nivo kompetencija za svakog zaposlenog
3. Potpuno prilagođen pristup rada
4. Mentorski rad - u malim grupama
5. Podizanje kompetencija menadžera
6. Štednja resursa, vremenski i finansijski
7. Praćenje uspešnosti realizovanog plana obuka

Rezultati:

1. Bolje iskorišćeno radno vreme
2. Povećanje radne efikasnosti menadžera i zaposlenih koje vode
3. Smanjenje grešaka u radu
4. Bolja organizacija rada tima
5. Menadžeri su uspešniji i efikasnije obavljaju svoja zaduženja

MENADŽERSKI PROGRAMI OBUKA

Cilj specijalizovanih programa za menadžere je kontinualan razvoj menadžera, unapređenje menadžerskih veština kroz prilagođen, objektivan i detaljan pristup koji se ne može interno sprovoditi. Programi su namenjeni za:

1. Top menadžment
2. Srednji menadžment
3. Niži menadžment

Na osnovu dugogodišnjeg rada sa menadžmentom, formirali smo posebne programe obuka za menadžere koji uključuju i softversku podršku. Na ovaj način, štedi se vreme menadžera i omogućava efikasniji rad.

Proces započinjemo evaluacijom kojom profesionalno i objektivno utvrđujemo nivo znanja, veština, motivacije i mogućnosti zaposlenih. Ona nam prestavlja osnovu za izradu stručnog izveštaja i precizno utvrđivanje načina za značajno poboljšanje rada. Time sistem omogućava da se sa minimalno resursa i uloženog vremena, postigne najbolji rezultat u pogledu unapređenja rada firme i samih zaposlenih.

Specifičan pristup u realizaciji evaluacije veština koji koristimo rezultovaće objektivnijim izveštajima i preporukama, znatno bržim i jeftinijim procesom i sveukupno boljim rezultatima u odnosu na interno sprovođenje.

Obuke se prilagođavaju prema svakom menadžeru u dva nivoa:
1. prema znanju, veštinama i iskustvu
2. prema poziciji, opisu radnog mesta i očekivanju menadžera
Tokom realizacije obuka, prati se razvoj veština kod menadžera nakon svaka dva modula.

Nakon završenog programa, menadžeri su uspešniji i efikasniji, bolje organizuju i motivišu svoj tim i delegiraju zadatke, a firma dobija bolje i efikasnije menadžere, a samim tim i bolje poslovne rezultate.

Način rada:

1. Evaluacija menadžera

- utvrđivanje nivoa znanja, veština, motivacije i mogućnosti menadžera -

2. Izrada profila menadžera

- detaljan izveštaj sa precizno utvrđenim načinima za poboljšanje rada menadžera i njegovog tima -

3. Izrada plana i programa obuka - 11 menadžerskih modula

- izrada programa modula za svakog menadžera posebno koji sadrži 3 osnovna modula + opcione module -

1. Delegiranje i metode definisanja ciljeva

2. Rešavanje menadžerskih situacija

3. Motivacija zaposlenih

4. Upravljanje timom

5. Tehnike definisanja strateških ciljeva

6. Upravljačke veštine i stilovi upravljanja - osnovni ili napredni nivo

7. Komunikacija, vođenje sastanka i prezentacije - osnovni ili napredni nivo

8. Uloge, odgovornosti i zaduženja menadžera

9. Menadžerski alati

10. Upravljanje vremenom i organizacione veštine

11. Strateško i operativno planiranje

 

4. Ponovna evaluacija

- utvrđivanje razvoja veština menadžera i primenjivosti u praksi nakon svaka 2 modula -

5. Sertifikat

- polaznici dobijaju sertifikat o pohađanom programu obuka -

Za dodatne informacije, kontaktirajte nas na 011/2180-696 i 065/2180-696 ili putem mejla office@iconsult.rs

O nama / Reference

iConsult d.o.o.
Dubrovačka 16, Beograd
+381 11 2180696 / +381 65 2180696