Interne i individualne obuke iz oblasti
merenja učinka i zarada zaposlenih
Oktobar 2012.


Interne i individualne obuke su najbolji način da započnete uvođenje sistema u vašoj firmi ili organizaciji. Obuka menadžmenta će pomoći da preciznije definišete ciljeve i očekivanja sistema, dok će praktična obuka onih koji će izraditi i sprovoditi sistem značajno skratiti potrebno vreme i troškove, a za rezultat dati znatno pouzdaniji sistem.

 


Metode merenja učinka zaposlenih
Mentorski seminar, dva dana
Kao interna obuka do 12 polaznika

Napredni seminar namenjen visokom i srednjem menadžmentu i zaposlenima u ljudskim resursima, kako bi u potpunosti razumeli mogućnosti upotrebe sistema za merenje učinka zaposlenih, proces uvođenja sistema, efekte pojedinih metoda i uticaj na ostale procese u organizaciji.


Kliknite na "Load/Show images" da bi ste videli slike!
Izrada sistema za merenje učinka
Mentorska obuka, pet do sedam dana
Kao interna obuka do 5 polaznika

Namenjeno onima koji će kreirati i uvoditi sistem. Obuka osposobljava polaznike da samostalno započnu izradu i uvođenje sistema za merenje učinka zaposlenih za potrebe svoje firme ili grupe koju vode. Najmanje tri dana praktičnog rada na primeru polaznika.

Kliknite na "Load/Show images" da bi ste videli slike!
Učinak i modeli zarada u prodaji
Mentorska obuka, tri dana
Kao interna obuka do 7 polaznika

Namenjena je direktorima prodaje, šefovima prodajnih timova, vlasnicima, direktorima i zaposlenima na pozicijama u ljudskim resursima. Polaznicima pruža dobru osnovu, veliki broj praktičnih kriterijuma, efekte do kojih dovode i dva gotova formulara koja se koriste u prodaji.


Kliknite na "Load/Show images" da bi ste videli slike!
Konsultacije pri izradi i uvođenju sistema
Poslovni konsalting, tokom trajanja procesa
Kao konsalting i obuka za sve uključene u proces

Konsalting podrazumeva rad sa predstavnicima firme na delovima ili celokupnom procesu izrade, uvođenja, i sprovođenja sistema. Može biti organizovan tako da se za potrebe firme izradi ceo ili deo sistema, a često se vrši i kompletan prenos znanja na one koji učestvuju u sistemu.

 

Mesto održavanja:
Trening sala IS Zaposlenje Org, Dubrovačka 16, Beograd ili lokacija naručioca

Grupne kotizacije za internu obuku:
Metode merenja učinka zaposlenih - dva dana: od 109.780,00 dinara
Učinak i modeli zarada u prodaji - tri dana: od 169.780,00 dinara
Izrada sistema za merenje učinka - pet dana: od 239.500,00 dinara

Individualna obuke i konsalting:
Opšta obuka: od 24.380,00 dinara po danu
Obuka i vežba na primeru firme: od 39.500,00 dinara po danu
Konsultacije pri izradi i uvođenju sistema: Dostupno na upit
Analiza, izrada, uvođenje i sprovođenje sistema: Dostupno na upit
Iznosi zavise od dogovorenog obima i industrije


Formular za upit
Najbolji način da nas kontaktirate


Ime i prezime:  
Kontakt telefon:  
Moja e-mail adresa je:  
Matični broj/PIB:

Obuka, cilj koji obuka treba da postigne i broj polaznika:


Detaljnije informacije 011/2180696 ili 065/2180696 (od 11-17h)
Kontakt osoba za: Ivan Marković, seminari@zaposlenje.org
Šef tima za izradu i uvođenje sistema za merenje učinka

http://www.zaposlenje.org/seminari.php