Konsalting i specijalizovane obuke
iz oblasti merenja učinka zaposlenih
Novembar / Decembar 2013. godine

Konsalting i specijalizovane interne obuke su najbolji načini da započnete uvođenje sistema. Rad prilagođavamo poslu kojim se firma bavi i internoj organizaciji. Biraju se metode i indikatori uspešnosti koji daju najbolje rezultate u izabranoj branši i značajno olakšavaju proces uvođenja. Dobićete i gotove primere upitnika i time uštedeti mesece potrebne za samostalnu pripremu materijala. Naš tim čine ljudi sa dugogodišnjim praktičnim iskustvom u ovoj oblasti, koji će vam pomoći da znatno lakše i brže uvedete sistem kakav želite.

Prodaja i maloprodaja
IT i telekomunikacije
Administracija
Medicinski i farmaceutski sektor
Bankarski i finansijski sektor
Proizvodnja
Građevina
Marketing
Sektor usluga
Ljudski resursi
Ostale branše dostupne na upit

Kliknite na "Load/Show images" da bi ste videli slike!
Učinak i modeli zarada po branšama
Interna mentorska obuka, dva do pet dana obuke
Program se potpuno prilagođava grupi

Namenjeno svima koji žele da razumeju kako se učinak može izmeriti i upotrebiti. Polaznicima pruža znanje potrebno za donošenje dobrih odluka vezanih za uvođenje sistema, veliki broj praktičnih kriterijuma, efekte do kojih dovode i gotove formulare koji se koriste u odabranoj branši. Postavite upit kako bi ste dobili konkretnu ponudu.


Kliknite na "Load/Show images" da bi ste videli slike!
Konsalting pri izradi i uvođenju sistema
Profesionalna izrada i uvođenje sistema
Metode i proces se u potpunosti prilagođavju firmi

Konsalting je najefikasniji način da uvedete sistem za evaluaciju rada zaposlenih. Podrazumeva rad na izradi ili korekcijama sistema, definisanju jasnih procedura, izradi pravilnika i savetovanje pri uvođenju. Ceo proces se u potpunosti prilagođava potrebama firme i postavljenim ciljevima.
   

 

Mesto održavanja:
Trening sala IS Zaposlenje Org, Dubrovačka 16, Beograd ili lokacija naručioca

Termin održavanja:
Termin predlaže naručioc. Obuke koje traju duže od 2 dana se mogu podeliti u više celina.


Formular za upit
Najbolji način da nas kontaktirate


Ime i prezime:  
Kontakt telefon:  
Moja e-mail adresa je:  
Matični broj/PIB:

Cilj obuke / konsaltinga. Ako se radi o obuci, broj i pozicije polaznika koji bi prisustvovali obuci:


Detaljnije informacije 011/2180696 ili 065/2180696 (od 10-17h)
Kontakt osoba: Sonja Kostadinović, seminari@zaposlenje.org
Koordinator za organizaciju poslovnih edukacija

http://www.zaposlenje.org/seminari.php