MENTORSKA OBUKA
 „OSNOVE SELEKCIJE KADROVA“

 

 

Način poslovanja i ljudi zaposleni u određenoj organizaciju su njeni ključni faktori uspešnosti, profitabilnosti i napretka. Prvi korak ka ostvarenju tih ciljeva jeste adekvatna selekcija kadrova. Tu, međutim, dolazimo i do prvog problema - nedovoljna stručnost u toj oblasti.

 

U okviru ove obuke se obrađuju teme koje su neophodne za razumevanje samog procesa selekcije kandidata. Obuka je pre svega namenjena malim i srednjim preduzećima i preduzetnicima koji se do sada nisu sretali sa ovakvim zadacima u okviru svog poslovanja, ali i za sve one koji žele sebi da približe proces selekcije kandidata.

 

Nakon pohađanja obuke bićete u mogućnosti da uspešno procenite i analizirate radna mesta i time adekvatnije odgovorite na potrebe Vaše organizacije.

Pozvani ste da zajedno upoznamo alate selekcije kadrova!

 

 Selekcija kadrova - Kliknite na load images da bi ste videli sliku

Osnove selekcije kadrova

 

Svrha i ciljevi selekcije kadrova

Proces selekcije kadrova
Radionica: Sastavljanje efikasnog oglasa

Korišćenje internet servisa za
pronalaženje kadrova

 

Organizator: 
Internet servis Zaposlenje Org


Mesto i vreme  održavanja:

Trajanje obuke - 1 dan
Trening centar Zaposlenje Org
Dubrovačka 16, Beograd
O vremenu održavanja članovi će biti blagovremeno obavešteni


Metodologija predavanja: 
Interaktivna mentorska obuka. Spoj predavanja, diskusije i praktičnog rada. Broj polaznika je ograničen na 7. 

 

Predavači:
Sertifikovani predavači tima „IS Zaposlenje Org“ za oblast upravljanja ljudskim resursima

 

Učešće je BESPLATNO za registrovane članove IS Zaposlenje Org sa partnerskim članstvom
Polaznici dobijaju sertifikat o odslušanom seminaru
http://www.zaposlenje.org/poslodavci/