PREDAVANJE
 „VEŠTINE POSLOVNE PREZENTACIJE“

 

 

Zabluda je da su veštine poslovne prezentacije neophodne samo visokom i višem menadžmentu. Iako različite pozicije zahtevaju drugačije pristupe i načine, bez adekvatnog pristupa poslovnom prezentovanju gotovo je nemoguće ostvariti poslovne uspehe.

 

U okviru ovog predavanja se obrađuju teme koje sagledavaju sve relevantne aspekte veštine poslovne prezentacije, i pružaju sveobuhvatan pristup ovoj problematici. Predavanje je namenjeno svima koji imaju nešto da ponude, bez obzira da li je u pitanju proizvod, nova ideja ili lična promocija.

 

Nakon ovog predavanja bićete u stanju da prepoznate najbolje i najefikasnije načine prezentovanja i prilagodite ih sebi i svojim aspiracijama.

Usavršite svoje prezentacione veštine!

 

 

Veštine poslovne prezentacije

Najvažniji elementi prezentacije
Prezentacija pisanim dokumentom
Audio i vizuelne prezentacije
Usmena prezentacija
Tehnike usmene prezentacije
Prezentacija 1 na 1
Telefonska prezentacija
Internet prezentacija


Formular za prijavu


Ime i prezime:  
Kontakt telefon:  
Moja e-mail adresa je:  
Matični broj:
Uplatu vršim kao:


 
Obuka / Seminar:

 

Mesto i vreme održavanja: Beograd, 05. februar 2010., od 11 do 16 časova

Kotizacija: Kotizacija za predavanje iznosi 4.970,00 dinara. Svakom polazniku je obezbeđena literatura za lakše praćenje predavanja.

Predavač: Sertifikovani predavač IS Zaposlenje Org za oblast poslovne komunikacije i korespondencije.Prijave se vrše i putem telefona 011/2180696 ili 065/2180696 (od 10-17h)
Mesto će biti zagarantovano tek po uplati kotizacije
http://www.zaposlenje.org/seminari.php