SPECIJALISTIČKI MENTORSKI SEMINAR
 „UPRAVLJANJE FUNKCIONALNIM TESTIRANJEM SOFTVERA“

 


Najznačajnija osobina svakog sistema je pouzdanost kojom obavlja svoju funkciju, što i predstavlja glavnu razliku između dobrog i lošeg sistema. Zato i nije neobično da se u svetu sve veća pažnja poklanja testiranju kao kontinuiranom procesu, jer se time garantuje očuvanje dobrog imidža.

Ovaj dvodnevni seminar pokriva oblasti vezane za organizaciju  i upravljanje testiranjem softvera i telekomunikacionih sistema, ali ne samo kroz jednokratno testiranje, već predstavlja metode koje omogućavaju efikasno testiranje „živog“ sistema koji se konstantno unapređuje. Polaznicima će kroz direktnu komunikaciju biti preneta i iskustva rada na sistemima velike pouzdanosti.

Seminar je namenjen upravljačkoj strukturi, šefovima sektora, vođama timova, razvojnim inženjerima, programerima, kao i svima koji na bilo koji način upravljaju ili učestvuju u razvoju ili testiranju telekomunikacionih sistema i softvera.

 

Pohađanje seminara će polaznicima omogućiti da sagledaju procese, kao i da na efikasan način upotrebe savremene metode testiranja,  što će rezultovati znatnim povećanjem kvaliteta finalne usluge. 

Pristupite testiranju na sistematičan i organizovan način!

 

Organizacija testiranja softvera

Organizacija testiranja softvera


Uvod u organizaciju testiranja softvera
Testiranje kao deo svih faza implementacije IT servisa

Test proces menadžment: planiranje, pretest proces, izvršavanje i izveštavanje
Incident menadžment

Upravljanja resursimaFunkcionalno testiranje softvera

Funkcionalno testiranje softvera

 

Integraciono i sistemsko testiranje

 Automatsko testiranje 

Testiranje performansi

Regression testing
Alati i metodologije


Formular za prijavu


Ime i prezime:  
Kontakt telefon:  
Moja e-mail adresa je:  
Matični broj:
Uplatu vršim kao:


 
Obuka / Seminar:

Metodologija predavanja: 
Interaktivni mentorski seminar.
Broj polaznika je ograničen na 7.
 
Spoj predavanja, diskusije i praktičnog rada.
Preporučljiv je dolazak više polaznika iz iste firme ili tima.

Predavač:
Marija Marković, rođena 1958. godine, diplomirala na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu.  Sa više od 25 godina iskustva u razvoju softvera i telekomunikacijama, poslednih 7 godina vrši i organizuje testiranje softvera u provajderu telekomunikacionih usluga Sunrise Communications AG, Švajcarska. Trenutno na poziciji Senior Test Coordinator.

Organizator: 
Internet servis Zaposlenje Org

Vreme i mesto održavanja:

06. - 07. maj. 2010. od 11 do 17 časova

Trening centar Zaposlenje Org
Dubrovačka 16, Beograd

 

Kotizacija:

Kotizacija za seminar iznosi 65.530,00 dinara. Svakom polazniku obezbeđena je literatura, ručak i osveženje u prijatnom ambijentu. U slučaju prijave više polaznika odobravamo popust.


Polaznici dobijaju sertifikat o odslušanom seminaru

Prijave se vrše putem telefona 011/2180696 ili 065/2180696 (od 10-17h)
Mesto će biti zagarantovano tek po uplati kotizacije
tacka
http://www.zaposlenje.org/seminari.php