Individualne obuke

Individualne obuke imaju za cilj da Vam pomognu pri sticanju novih veština i znanja ili pruže savetovanje tokom procesa koje vodite ili kroz koje prolazite. Optimalnim izborom tema, termina, tempa rada i predavača, dobićete upotrebljivo znanje, steći iskustvo iz prve ruke i uspešno savladati poslovne izazove sa kojima se suočavate.

 

 

Oblasti - Slobodno ih kombinujte

Slobodan izbor tema otvara i mogućnost interdisciplinarnih predavanja, a teme koje se obrađuju na obuci se direktno prilagođavaju potrebama polaznika, bilo da su iz oblasti ljudskih resursa i upravljanja ljudskim resursima, odnosa sa javnošću i poslovne komunikacije, Internet poslovanja, IT-a, prodaje i unapređenja prodaje, marketinga, pregovaranja, naprednih tehnika upravljanja, liderstva, opšteg poslovanja i poslovne administracije, testiranja softvera, upravljanja vremenom i stresom, veština prezentacije, bankarskog poslovanja i procedura, računovodstva i knjigovodstva, hotelijerstva, vođenja klijenta, procedura za uvođenja standarda, merenja zadovoljstva kupca ili neke specifične oblasti.

Metod rada i naš tim

Zaposlenje Org nastoji da obezbedi kompletu pokrivenost tema i stručnih predavača. Tim koji drži obuku se bira na osnovu Vaših potreba i želja. Svi naši predavači su iskusni profesionalci sa značajnim iskustvom u svojim oblastima, a pored njih sarađujemo sa deset iskusnih trenera, kao i sa većim brojem profesionalaca u svojim oblastima.

U zavisnosti od potreba, metod rada može biti klasičan seminarski program ili pomoći polazniku pri prolasku kroz određeni proces, temu ili tokom sticanja nove veštine.

 

Da li su individualne obuke skupe?

Ne. Ovakav tip obuka je povoljniji za one polaznike koji imaju potrebu da kombinuju teme koje se obrađuju na više različitih seminara, kao i za one kojima obuke pomažu prilikom prolaska kroz određene poslovne ili edukativne procese. Moguće je i dodatno smanjiti troškove ako ste u mogućnosti da obuku pohađate sa kolegom ili prijateljem.

Koliko traju obuke?

To je u potpunosti prepušteno dogovoru polaznika sa predavačima i obuke mogu trajati od nekoliko radih sati do desetak radih dana. Obuke se izvode u terminima i tempu koji odgovaraju polazniku. Za one korisnike kojima je potrebno permanentno savetovanje, moguće je napraviti i dugoročniji plan sa manjom gustinom časova.

Koje su prednosti individualnih obuka?

Ovaj tip obuka je najefikasnija metoda za sticanje potrebnih ili željenih znanja i veština. Pored uštede vremena i novca, ovakva obuka daje direktan prenos znanja i praktičnog iskustva predavača i to tačno u onim oblastima koje su potrebne za ostvarenje unapred zacrtanog cilja.

Kako mogu da saznam više o programima seminara, obuka i treninga koje organizujete?

Najjednostavnije je pogledati ih na našoj stranici namenjenoj poslovnim edukacijama. Ako se tema koja Vas interesuje trenutno ne nalazi u aktuelnom programu, kontaktirajte nas putem email-a ili na dole navedene telefone, kako bi smo Vam dali sve potrebne informacije.

 

Kontakt

Ako ste želite da se detaljnije informišete ili Vam je potrebno da zakažete sastanak, možete nas kontaktirati putem email-a ili radnim danom od 11 do 17 časova na telefon 011/2180696. Direktnim predstavljanjem ciljeva koje imate pronaći ćemo najbolje modele za njihovo ostvarivanje.