prodaja


Mentorski seminar "Optimizacija troškova unapređenjem prodaje"


Subota, 15. novembar 2008.
Beograd MarkSoft konsalting & IS Zaposlenje.org

Ovaj mentorski seminar namenjen je vlasničkoj strukturi, onima kojima je prodaja već uža profesija, razvoju i finansijskom sektoru preduzeća.
Obuka će koristiti i onima koji o prodaji žele da saznaju teoretska i praktična znanja.  

Teme seminara:

o  Tehnika prodaje PAWNFAB,
o Koncept uređenja firme Marketing 1:1
o Internet prodaja (spoj teorije i prakse)


Predavači:
o Milorad M Milivojević; Konsultant za oblast marketinga i softvera, sertifikovani predavač CIM College-a
o Ivan Marković Konsultant za oblast interneta  

Trajanje obuke:
1 dan
Od 11-18h

Vreme i mesto održavanja: 
Centar za obuke MarkSoft konsalting
Svakom polazniku obezbeđena je literatura, ručak i osveženje.
Svi polaznici dobijaju sertifikat o odslušanom seminaru.

Kotizacija za seminar iznosi 12.450,00 dinara  + PDV

Broj polaznika je ograničen na 8, molimo Vas da blagovremenom prijavom i uplatom kotizacije rezervišete svoje mesto.   

Pravila za prijavu: 
Prijave se vrše putem telefona 011/2180696 i 065 2180696(radnim danom od 9-16h)
ili
Direktno linkom za prijavu
linkMenadžer prodaje

Mesto će bi zagarantovano tek po uplati kotizacije.
MSsys Informacije o organizatoru

Molimo korisnike da pre prijave pažljivo pročitaju ceo tekst