Nije postavljan ID seminara. Ne mogu da izvrsim prijavu. Kontaktiraje nas direktno na brojeve telefona date u samom pozivu.