<!!>obracanje<!!>

Zaposlenje Org nastavlja sa saradnju svojim partnerima u oblasti sponzorisanih obuka. Ovog puta našim korisicima nudimo mogućnost da prisustvuju jednom od najaktuelnijih seminara, a Zaposlenje Org i sponzori seminara za Vas pokrivaju čak 44% kotizacije.

Mentorski seminar Uspešno korišćenje INTERNETA
da li će nas opšta kriza uputiti na INTERNET?

Internet

Subota, 06. decembar 2008. Beograd
MarkSoft konsalting &IS Zaposlenje.org
Sponzor Poslovni web portal UNIA.rs

Ovaj mentorski seminar namenjen je onima koji koriste internet i u poslovne svrhe ili bi to bar želeli,
vlasničkoj strukturi, top i IT menadžmentu
Obuka ima za cilj da polaznike upozna sa prednostima poslovanja na internetu i njegove najbolje primene

Teme seminara:
o  Šta je Internet, a šta su web i ostali Internet servisi
o  Funkcije korisničkih programa: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Outlook Express...
o  Internet i savremeno poslovanje (google, wikipedia, apr, nbs...)
o  Strategija korišćenja e-mail poruka
o  Sve što je važno za dobru internet prezentaciju
o  Marketinški nastup preduzeća na internetu

Predavači:
o Milorad M. Milivojević Konsultant za oblast marketinga i softvera, sertifikovani predavač CIM College-a
o Ivan Marković Konsultant MSsys za oblast interneta  
Trajanje obuke:
1 dan
Od 11-18h
Vreme i mesto održavanja: 
Centar za obuke MarkSoft konsalting, Beograd
Svakom polazniku obezbeđena je literatura, ručak i osveženje.
Svi polaznici dobijaju sertifikat o odslušanom seminaru.

Kotizacija za seminar iznosi 17.346,00 (14.700,00 + PDV) dinara
Sponzorstvo 44%
Kotizacija
za seminar iznosu za naše korisnike ukupno 9.800,00 dinara

Broj polaznika je ograničen na 6-10, molimo Vas da blagovremenom prijavom i uplatom kotizacije rezervišete svoje mesto.

Formular za prijavu: 

Ime i prezime:  
Kontakt telefon:  
JMBG:
Uplatu vršim kao:


 
Trening za koji se prijavljujete:

Info telefoni 011/2765451 i 064 900 94 29(radnim danom od 9-17h)

Mesto će bi zagarantovano tek po uplati kotizacije.
Molimo korisnike da pre prijave pažljivo pročitaju ceo tekst