Internet


Mentorski seminar Uspešno korišćenje INTERNETA

da li će nas opšta kriza uputiti na INTERNET?


Petak, 05. decembar 2008.
Beograd IS Zaposlenje.org & MarkSoft konsalting

Ovaj mentorski seminar namenjen je onima koji koriste internet i u poslovne svrhe ili bi to bar želeli,
vlasničkoj strukturi, top i IT menadžmentu
Obuka ima za cilj da polaznike upozna sa prednostima poslovanja na internetu i njegove najbolje primene

Teme seminara:
o  Šta je Internet, a šta su web i ostali Internet servisi
o  Funkcije korisničkih programa: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Outlook Express...
o  Internet i savremeno poslovanje (google, wikipedia, apr, nbs...)
o  Strategija korišćenja e-mail poruka
o  Sve što je važno za dobru internet prezentaciju
o  Marketinški nastup preduzeća na internetu

Predavači:
o Milorad M. Milivojević Konsultant za oblast marketinga i softvera, sertifikovani predavač CIM College-a
o Ivan Marković Konsultant MSsys za oblast interneta  

Trajanje obuke:
1 dan
Od 11-18h

Vreme i mesto održavanja: 
Centar za obuke MarkSoft konsalting
Svakom polazniku obezbeđena je literatura, ručak i osveženje.
Svi polaznici dobijaju sertifikat o odslušanom seminaru.

Kotizacija za seminar iznosi 14.700,00 dinara 
(preporučljiv dolazak dva predstavnika iz iste organizacije, popust na drugu kotizaciju 20%)

Broj polaznika je ograničen na 6-10, molimo Vas da blagovremenom prijavom i uplatom kotizacije rezervišete svoje mesto.   

Pravila za prijavu: 
Prijave se vrše putem telefona 011/2765451 i 064 900 94 29(radnim danom od 9-17h)
ili
Direktno linkom za prijavu (uz mogućnost izbora mesta)
linkMenadžer prodaje

Mesto će bi zagarantovano tek po uplati kotizacije.
Molimo korisnike da pre prijave pažljivo pročitaju ceo tekst