prodaja


Mentorski seminar "Optimizacija troškova unapređenjem prodaje"


Subota, 22. novembar 2008.
Beograd MarkSoft konsalting & IS Zaposlenje.org

Ovaj mentorski seminar namenjen je vlasničkoj strukturi, onima kojima je prodaja već uža profesija, razvoju i finansijskom sektoru preduzeća.
Obuka će koristiti i onima koji o prodaji žele da saznaju teoretska i praktična znanja.  

Teme seminara:

o Tehnika prodaje AIDA
o Napredni koncept uređenja prodaje
o Internet i nove tehnologije u funkciji optimizacije troškova


Predavači:
o Milorad M Milivojević; Konsultant za oblast marketinga i softvera, sertifikovani predavač CIM College-a
o Ivan Marković Konsultant za oblast interneta  

Trajanje obuke:
1 dan
Od 11-18h

Vreme i mesto održavanja: 
Centar za obuke MarkSoft konsalting
Svakom polazniku obezbeđena je literatura, ručak i osveženje.
Svi polaznici dobijaju sertifikat o odslušanom seminaru.

Kotizacija za seminar iznosi 12.450,00 dinara  + PDV

Broj polaznika je ograničen na 6, molimo Vas da blagovremenom prijavom i uplatom kotizacije rezervišete svoje mesto.   

Pravila za prijavu: 
Prijave se vrše putem telefona 011/2765451 i 064 900 94 29(radnim danom od 9-17h)
ili
Direktno linkom za prijavu
linkMenadžer prodaje

Mesto će bi zagarantovano tek po uplati kotizacije.

Molimo korisnike da pre prijave pažljivo pročitaju ceo tekst