Mentorski trening "Uspešno vođenje sastanka"
- viši nivo - advanced level-
u organizaciji MarkSoft konsalting & IS Zaposlenje.org

"Ne prepustite sastanke slučaju"

Obuka je namenjena:

- vlasničkoj / rukovodećoj strukturi
- menadžerima koji žele da povećaju uspešnost svog tima
- srednjem menadžmentu koji vrši planiranje i unapredjenje prodaje
- svima onima koji žele da unaprede svoje poslovanje i prodaju

Posle pohađanja ove obuke:

- naučićete da povećate produktivnost sastanaka
- moćićete da odgovorite na zahteve moderne organizacije sastanka
- imaćete potpuni pregled obaveznih elemenata svakog sastanka
- saznaćete koje se metode primenjuju u svetu

Program rada i teme:

1.       Dan: 11-16h
        Savremene metode vodjenja sastanka
    Faze pripreme sastanka sa detaljnom šemom
        Baze podataka i izrada profila
        Praktične radionice i simulacije

 2.       Dan: 11-18h
         Vodjenje internih sastanaka - X i Y menadžeri
     Prodajni sastanak-Veštine kominikacije i pregovaranje
         Prezentacione veštine
        Zaklučak i evaluacija sastanka
         Praktične radionice i simulacije + test "procenite kakav ste menadžer"

Predavači:
o Milorad M Milivojević; Konsultant za oblast marketinga i softvera, sertifikovani predavač CIM College-a
o Ivan Marković Konsultant za IT i HRM, sertifikovani predavač  

Trajanje obuke:
2 dana

Vreme i mesto održavanja: 
Centar za obuke MarkSoft konsalting
13. i 14. 02. 2009.

Svakom polazniku obezbeđena je literatura, ručak i osveženje.
Svi polaznici dobijaju sertifikat o odslušanom seminaru.

Kotizacija za seminar iznosi 17.450,00 dinara  + PDV

Broj polaznika je ograničen na 10, te Vas molimo da blagovremenom prijavom i uplatom kotizacije rezervišete svoje mesto.   

Pravila za prijavu: 
Prijave se vrše putem telefona 011/2180696 i 065 2180696(radnim danom od 9-16h)
ili
Direktno linkom za prijavu
linkMenadžer prodaje

Mesto će bi zagarantovano tek po uplati kotizacije.
MSsys Informacije o organizatoru
Molimo korisnike da pre prijave pažljivo pročitaju ceo tekst