Mentorski seminar "Priprema i veština pregovaranja"

u organizaciji MarkSoft konsalting & IS Zaposlenje.org

Zašto bi trebalo da prisustvujete seminaru?

U tržišnim uslovima poslovanja svi se nalazimo pod pritiskom da prodamo našu ideju, proizvod, uslugu i sebe a da pri tom pružimo što bolje rezultate. Naš seminar će Vam pomoći da se upoznate sa prodajnim tehnikama i načinima pregovaranja i objasniće kako da ih najbolje iskoristite kako bi postigli postavljene ciljeve.

Kome je seminar namenjen?

Bez obzira da li ste kupac, prodavac, tehnička podrška ili pripadate menadžment strukturi u kompaniji, Vi ste uključeni u proces prodaje i pregovaranja. Ukoliko ste zainteresovani i želite da naučite nešto više iz oblasti prodaje i pregovaranja a pri tom i ambiciozni da se rezultati odmah pokažu u praksi, Vi ste odličan kandidat za polaznika na našem seminaru!

 
Teme seminara:

Prvi dan (11-16h)

Kako se pripremiti za pregovore
Prezentacione veštine
Kreativna radionica, grupni rad i predstavljanje radova

Drugi dan (11-18h)

Veština pregovaranja
Paretovo pravilo i KISS princip u prodaji
Tehnika prodaje Reversing
Zatvaranje prodaje
Kreativna radionica, grupni rad i predstavljanje radova
Postprodajna usluga i njen značaj

Predavači:
o Milorad M Milivojević; Konsultant za oblast marketinga i softvera, sertifikovani predavač CIM College-a
o Ivan Marković Konsultant za oblast interneta i HRM

Trajanje obuke:
2 dana

Vreme i mesto održavanja: 
Centar za obuke MarkSoft konsalting
*****30. i 31. 01.2009.


Svakom polazniku obezbeđena je literatura, ručak i osveženje.
Svi polaznici dobijaju sertifikat o odslušanom seminaru.

Kotizacija za seminar iznosi 17.450,00 dinara  + PDV

Broj polaznika je ograničen na 10, te Vas molimo da blagovremenom prijavom i uplatom kotizacije rezervišete svoje mesto.   

Pravila za prijavu: 
Prijave se vrše putem telefona 011/2180696 i 065 2180696(radnim danom od 9-16h)
ili
Direktno linkom za prijavu
linkMenadžer prodaje

Mesto će bi zagarantovano tek po uplati kotizacije.
MSsys Informacije o organizatoru
Molimo korisnike da pre prijave pažljivo pročitaju ceo tekst